Vil du lære hvordan du tar opp et videoklipp på Playstation? I denne opplæringen skal vi lære deg hvordan du konfigurerer og bruker videoopptaksfunksjonen på PlayStation.

• Playstation 4

Liste over utstyr

Her finner du listen over utstyr som brukes til å lage denne opplæringen.

Denne koblingen vil også vise programvarelisten som brukes til å lage denne opplæringen.

Tutorial Playstation - Ta opp et videoklipp

Åpne menyen For å åpne innstillinger for Playstation.

Playstation 4 - Settings

Åpne menyen Deling og sendinger.

Playstation - Sharing and broadcasts menu

Åpne alternativet Del-knappen.

Playstation - Share button control type

Velg mellom Standard eller Enkel konfigurasjon.

Standard-alternativet angir følgende konfigurasjon av Del-knappen:

• Trykk på for å få tilgang til menyen.
• Trykk på og hold nede for å ta et skjermbilde.
• Trykk to ganger for å starte eller slutte å lagre et videoklipp.

Playstation - Share button configuration

Alternativet Enkel angir følgende konfigurasjon av Del-knappen:

• Trykk på for å ta et skjermbilde.
• Trykk på og hold nede for å åpne menyen.
• Trykk to ganger for å starte eller slutte å lagre et videoklipp.

Du kan eventuelt gå til menyen Lengde på videoklippet.

Playstation - Length of video clip

Velg videolengden.

Playstation - Video clip gameplay duration

Du er ferdig med konfigurasjonen av Playstation-skjermopptaket.

Tutorial Playstation - Spille inn et videoklipp

Trykk to ganger på Del-knappen for å starte innspillingen av en video.

Playstation - Recording a video clip

Trykk to ganger på Del-knappen for å stoppe innspillingen av en video.

Playstation - Saving a video clip

Dette lagrer automatisk en ny videofil i Playstation-galleriet.

Tutorial Playstation - Opptak de siste 15 minuttene

Playstation tar alltid opp de siste 15 minuttene av spillingen.

Denne interne funksjonen lagrer ikke de siste 15 minuttene med video på galleriet automatisk.

Hvis du vil lagre et videoklipp de siste 15 minuttene, trykker du Del-knappen og velger alternativet for å lagre et videoklipp.

Playsation share - Recording a video clip

Dette vil lagre en ny videofil som inneholder de siste 15 minuttene av spillingen på Playstation-galleriet.

Tutorial Playstation - Få tilgang til videobiblioteket

Gå til programbiblioteket på hovedskjermen.

Playstation Library

Åpne Programmer-menyen.

Playstation - Applications

Velg alternativet Capture gallery.

Playstation - Capture gallery

Videogalleriet ditt vil bli presentert.

Playstation Screenshot gallery

Gratulerer, du er i stand til å få tilgang til Playstation videogalleri.