Vil du lære hvordan du spiller Playstation eksternt på et Android-nettbrett? I denne opplæringen skal vi vise deg alle trinnene som kreves for å få tilgang til Playstation-skjermen på Android-nettbrettet.

• Playstation 4
• Galaxy Tab A

Liste over utstyr

Her finner du listen over utstyr som brukes til å lage denne opplæringen.

Denne koblingen vil også vise programvarelisten som brukes til å lage denne opplæringen.

PS Remote Play - Koble Dualshock til Android-nettbrettet

Trykk og hold inne knappene Del og PS.

Playstation controller - Pairing

Dette vil sette kontrolleren i paringsmodus.

Når du er i paringsmodus, blinker et hvitt lys på baksiden av Dualshock-kontrolleren.

PS4 Dualshock Control pairing mode

Få tilgang til innstillingene for Android-nettbrettet.

Android tablet - Settings

Åpne Tilkoblinger-menyen, og velg Bluetooth-alternativet.

Android tablet - Bluetooth menu

Søk etter nye enheter, og velg alternativet Trådløs kontroller.

Playstation Dualchock android tablet

Playstation-kontrolleren er koblet til Android-nettbrettet.

Tutorial Playstation - Avstandsspill på Android-nettbrett

Installer programmet PS Remote Play.

Android tablet - PS Remote play installation

Start PS Remote Play-programmet og logg på PSN-nettverket.

Android - PS Remote Play login

Klikk på Bekreft og fortsett knapp.

Android - PS Remote play information

Velg PS4-alternativet.

Android phone - PS Remote Play

Klikk på knappen for å koble Playstation.

Playstation 4 - Playing on Android

Åpne innstillingsmenyen på Playstation.

Playstation 4 - Settings

Åpne alternativet Kontobehandling på Innstillinger-menyen.

Playstation 4 - Account management

Velg alternativet for å aktivere som din primære PS4

Activate Playstation 4

Åpne alternativet Innstillinger for tilkobling av avstandsspill på Innstillinger-menyen.

Playstation - Remote play connection settings

Aktiver alternativet for avstandsspilling.

Plastation 4 - Enable Remote play

Velg alternativet for å legge til en enhet.

Playstation Remote play - Add device

Legg merke til koden som vises på skjermen.

Skriv inn PlayStation-koden på Android-nettbrettet.

Playstation vil automatisk strømme skjermen til Android-nettbrettet.

Android - Remote play playstation

Bruk Dualshock-kontrolleren til å spille playstation på Android-nettbrettet.