Vil du lære hvordan du deaktiverer HDCP-beskyttelsen på Playstation? I denne opplæringen skal vi deaktivere HDCP-funksjonen på PlayStation.

• Playstation 4

Liste over utstyr

Her finner du listen over utstyr som brukes til å lage denne opplæringen.

Denne koblingen vil også vise programvarelisten som brukes til å lage denne opplæringen.

Tutorial Playstation - Deaktiver HDCP-beskyttelsen

Åpne menyen For å åpne innstillinger for Playstation.

Playstation 4 - Settings

Åpne systemalternativet.

Playstation - System menu

Fjern merket for alternativet Aktiver HDCP.

Playstation - Disable HDCP

Bekreft beslutningen om å deaktivere HDCP.

Disable HDCP on Playstation

HDCP-beskyttelsen deaktiveres.

Playstation disable High-bandwidth Digital Content Protection

Gratulerer, du har deaktivert Playstation HDCP beskyttelse.