האם ברצונך ללמוד כיצד לגלות את תאריך שינוי הסיסמה האחרון של המשתמש ב- Active Directory באמצעות Powershell? בערכת לימוד זו, אנו הולכים להראות לך כיצד להשתמש ב- Powershell כדי למצוא את התאריך של שינוי הסיסמה האחרון ב- Active Directory באמצעות שורת הפקודה.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019

רשימת ציוד

כאן תוכל למצוא את רשימת הציוד המשמש ליצירת ערכת לימוד זו.

קישור זה גם יראה את רשימת התוכנה המשמשת ליצירת ערכת לימוד זו.


ערכת לימוד קשורה - PowerShell

בדף זה, אנו מציעים גישה מהירה לרשימת ערכות לימוד הקשורות ל- PowerShell.


ערכת לימוד Powershell - חיפוש תאריך שינוי הסיסמה האחרון

כמנהל מערכת , הפעלשורת פקודה חדשה של POWERSHELL.

Windows 10 - powershell elevated

התקן את מודול Powershell הנדרש.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה.

Copy to Clipboard

פרט את רכיבי ה- CMDLET הזמינים.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה.

Copy to Clipboard

חפש את תאריך שינוי הסיסמה האחרון של משתמשים ב- Active Directory.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה.

Copy to Clipboard

חפש משתמשים ששינו את הסיסמה בעשרת הימים האחרונים.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה.

Copy to Clipboard

חפש משתמשים ב- Active Directory עם סיסמה שגילם עולה על 10 ימים.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה.

Copy to Clipboard

מזל טוב! באפשרותך למצוא את התאריך האחרון שבו משתמש שינה את הסיסמה שלו באמצעות Powershell.