Vil du lære hvordan du finner ut brukerens siste passordendringsdato i Active Directory ved hjelp av Powershell? I denne opplæringen skal vi vise deg hvordan du bruker Powershell til å finne datoen for den siste passordendringen i Active Directory ved hjelp av kommandolinjen.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019

Liste over utstyr

Her finner du listen over utstyr som brukes til å lage denne opplæringen.

Denne koblingen vil også vise programvarelisten som brukes til å lage denne opplæringen.


Relatert opplæring - PowerShell

På denne siden tilbyr vi rask tilgang til en liste over tutorials knyttet til PowerShell.


Opplæring Powershell - Finn datoen for siste passordendring

Start en ny POWERSHELL-ledelinjemelding som administrator.

Windows 10 - powershell elevated

Installer den nødvendige Powershell -modulen.

Copy to Clipboard

Her er kommandoutdataene.

Copy to Clipboard

Liste over tilgjengelige CMDLETS.

Copy to Clipboard

Her er kommandoutdataene.

Copy to Clipboard

Finn den siste passordendringsdatoen for brukere i Active Directory.

Copy to Clipboard

Her er kommandoutdataene.

Copy to Clipboard

Finn brukere som har endret passordet de siste 10 dagene.

Copy to Clipboard

Her er kommandoutdataene.

Copy to Clipboard

Finn brukere i Active Directory med et passord eldre enn 10 dager.

Copy to Clipboard

Her er kommandoutdataene.

Copy to Clipboard

Gratulerer! Du kan finne den siste datoen en bruker endret passordet sitt ved hjelp av Powershell.