Vill du veta hur du tar reda på användarens senaste datum för lösenordsändring i Active Directory med Powershell? I den här självstudien kommer vi att visa dig hur du använder Powershell för att hitta datumet för den senaste lösenordsändringen i Active Directory med kommandoraden.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019

Utrustning lista

Här kan du hitta listan över utrustning som används för att skapa denna tutorial.

Denna länk kommer också att visa programvaran lista som används för att skapa denna tutorial.


Relaterad självstudie - PowerShell

På den här sidan erbjuder vi snabb tillgång till en lista med självstudiekurser relaterade till PowerShell.


Powershell för självstudiekurs - Hitta det senaste datumet för lösenordsändring

Som administratör startar du en ny POWERSHELL-kommandoradsupplysning.

Windows 10 - powershell elevated

Installera den nödvändiga Powershell-modulen.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Lista tillgängliga CMDLETS.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Hitta det senaste datumet för lösenordsändring för användare i Active Directory.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Hitta användare som har ändrat lösenordet under de senaste 10 dagarna.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Hitta användare i Active Directory med ett lösenord som är äldre än 10 dagar.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Grattis! Du kan hitta det senaste datumet då en användare ändrade sitt lösenord med Powershell.