האם ברצונך ללמוד כיצד לרשום את כל בקרי התחום באמצעות שורת הפקודה? במדריך זה, נראה לך כיצד להשתמש בשורת הפקודה כדי לרשום את כל בקרי התחום ב- Active Directory.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10
• חלונות 11

רשימת ציוד

כאן תוכל למצוא את רשימת הציוד המשמש ליצירת ערכת לימוד זו.

קישור זה גם יראה את רשימת התוכנה המשמשת ליצירת ערכת לימוד זו.

ערכת לימוד קשורה - PowerShell

בדף זה, אנו מציעים גישה מהירה לרשימת ערכות לימוד הקשורות ל- PowerShell.

ערכת לימוד Powershell - רשימת בקרי תחום

הפעל שורת פקודה של Powershell.

Start Powershell

רשום את כל בקרי התחומים.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה:

Copy to Clipboard

לחלופין, רשום בקרי תחום וכתובות IP.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה:

Copy to Clipboard

רשימת בקרי תחום.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה:

Copy to Clipboard

רשום בקרי תחום באמצעות WMIC.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה:

Copy to Clipboard

רשום את כל בקרי התחומים.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה:

Copy to Clipboard

רשום את כל בקרי התחום באמצעות DNS.

Copy to Clipboard

החלף את שם התחום בתחום שלך.

הנה פלט הפקודה:

Copy to Clipboard

רשום את כל בקרי התחומים באמצעות LDAP.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה:

Copy to Clipboard

בדוגמה שלנו, אנו מפרטים את כל שמות בקרי התחום וכתובות ה- IP באמצעות Powershell.

פקודות מסוימות דורשות התקנה של מודול Powershell לניהול Active Directory.

Copy to Clipboard

מזל טוב! באפשרותך לרשום בקרי תחום באמצעות Powershell.