Vil du lære hvordan du viser alle domenekontrollere ved å bruke kommandolinjen? I denne opplæringen vil vi vise deg hvordan du bruker kommandolinjen til å liste alle domenekontrollere i Active Directory.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10
• Windows 11

Liste over utstyr

Her finner du listen over utstyr som brukes til å lage denne opplæringen.

Denne koblingen vil også vise programvarelisten som brukes til å lage denne opplæringen.

Relatert opplæring - PowerShell

På denne siden tilbyr vi rask tilgang til en liste over tutorials knyttet til PowerShell.

Opplæring Powershell - Liste over domenekontrollere

Start en Powershell-kommandolinje.

Start Powershell

List opp alle domenekontrollere.

Copy to Clipboard

Her er kommandoutdataene:

Copy to Clipboard

Du kan eventuelt liste opp domenekontrollere og IP-adresser.

Copy to Clipboard

Her er kommandoutdataene:

Copy to Clipboard

Liste over domenekontrollere.

Copy to Clipboard

Her er kommandoutdataene:

Copy to Clipboard

List domenekontrollere ved hjelp av WMIC.

Copy to Clipboard

Her er kommandoutdataene:

Copy to Clipboard

List opp alle domenekontrollere.

Copy to Clipboard

Her er kommandoutdataene:

Copy to Clipboard

List opp alle domenekontrollere som bruker DNS.

Copy to Clipboard

Bytt ut domenenavnet med ditt domene.

Her er kommandoutdataene:

Copy to Clipboard

List opp alle domenekontrollere som bruker LDAP.

Copy to Clipboard

Her er kommandoutdataene:

Copy to Clipboard

I vårt eksempel viser vi alle domenekontrollernavn og IP-adresser ved å bruke Powershell.

Noen kommandoer krever installasjon av Powershell-modulen for Active Directory-administrasjon.

Copy to Clipboard

Gratulerer! Du kan liste opp domenekontrollere ved å bruke Powershell.