Vill du lära dig hur du listar alla domänkontrollanter med kommandoraden? I den här handledningen visar vi dig hur du använder kommandoraden för att lista alla domänkontrollanter i Active Directory.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10
• Windows 11

Utrustning lista

Här kan du hitta listan över utrustning som används för att skapa denna tutorial.

Denna länk kommer också att visa programvaran lista som används för att skapa denna tutorial.

Relaterad självstudie - PowerShell

På den här sidan erbjuder vi snabb tillgång till en lista med självstudiekurser relaterade till PowerShell.

Powershell för självstudie – Lista domänkontrollanter

Starta en Powershell-kommandorad.

Start Powershell

Lista alla domänkontrollanter.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång:

Copy to Clipboard

Du kan också lista domänkontrollanter och IP-adresser.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång:

Copy to Clipboard

Lista domänkontrollanter.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång:

Copy to Clipboard

Lista domänkontrollanter med WMIC.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång:

Copy to Clipboard

Lista alla domänkontrollanter.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång:

Copy to Clipboard

Lista alla domänkontrollanter med DNS.

Copy to Clipboard

Ersätt domännamnet med din domän.

Här är kommandot utgång:

Copy to Clipboard

Lista alla domänkontrollanter som använder LDAP.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång:

Copy to Clipboard

I vårt exempel listar vi alla domänkontrollantnamn och IP-adresser med Powershell.

Vissa kommandon kräver installation av Powershell-modulen för Active Directory-hantering.

Copy to Clipboard

Grattis! Du kan lista domänkontrollanter med Powershell.