האם בדעתך ללמוד כיצד להתקין לכה על אובונטו לינוקס? במדריך זה, אנחנו הולכים להראות לך את כל השלבים הדרושים כדי לבצע את ההתקנה לכה על אובונטו לינוקס ב 5 דקות או פחות.

• Ubuntu 18.04
• Ubuntu 19.10
• Varnish 6.1.1

בדוגמה שלנו, שירות לכה יקשיב ביציאת TCP 80.

בדוגמה שלנו, שירות האפאצ'י יקשיב ביציאת TCP 8080.

לכה - ערכת לימוד בנושא:

בדף זה, אנו מציעים גישה מהירה לרשימת ערכות לימוד הקשורות לכה.

ערכת לימוד - התקנה לכה על אובונטו לינוקס

התקן את שירות לכה.

Copy to Clipboard

אמת את קובץ התצורה של default.vcl.

Copy to Clipboard

להלן תוכן קובץ התצורה default.vcl.

Copy to Clipboard

תצורת ברירת המחדל של שירות לכה מצפה שרת אינטרנט לפעול על localhost ביציאה 8080.

ערוך את קובץ התצורה בשם Varnish הממוקם בתוך הספריה בשם ברירת המחדל.

Copy to Clipboard

הנה קובץ התצורה של לכה, לפני התצורה שלנו.

Copy to Clipboard

הנה קובץ התצורה של לכה, לאחר קביעת התצורה שלנו.

Copy to Clipboard

בדוגמה שלנו, הגדרנו את שירות לכה לפעול ביציאה 80.

שירות לכה נקבעה להתחבר לשרת אינטרנט הפועל ביציאה 8080 של localhost.

שירות לכה נקבעה להקצות 256mb של זיכרון עבור מטמון.

לאחר מכן, ערוך את קובץ התצורה של שירות לכה.

Copy to Clipboard

הנה הקובץ, לפני התצורה שלנו.

Copy to Clipboard

הנה הקובץ, אחרי התצורה שלנו.

Copy to Clipboard

בדוגמה שלנו, הגדרנו את שירות לכה לפעול ביציאה 80.

טען מחדש את תצורת השירות לכה.

Copy to Clipboard

הפעל מחדש את שירות לכה.

Copy to Clipboard

ודא אם שירות לכה מאזין ביציאת TCP 80.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה.

Copy to Clipboard

סיימת את תצורת השירות לכה ב- Ubuntu LInux.

לכה הדרכה - אפאצ'י התקנה על אובונטו לינוקס

התקן את שירות האפאצ'י.

Copy to Clipboard

ערוך את קובץ התצורה ports.conf.

Copy to Clipboard

הנה קובץ התצורה ports.conf, לפני התצורה שלנו.

Copy to Clipboard

שנה את יציאת ברירת המחדל של האפאצ'י מ- 80 ל- 8080.

הנה קובץ התצורה ports.conf, לאחר קביעת התצורה שלנו.

Copy to Clipboard

הפעל מחדש את שירות האפאצ'י.

Copy to Clipboard

ודא אם שירות האפאצ'י מאזין ביציאת TCP 8080.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה.

Copy to Clipboard

סיימת את תצורת האפאצ'י כדי להשתמש בשירות לכה.

לכה הדרכה - בדיקת ההתקנה

לאחר סיום ההתקנה, עליך לבדוק את תצורת לכה.

פתח תוכנת דפדפן והזן את כתובת ה- IP החיצונית של שרת לכה.

בדוגמה שלנו, כתובת ה- URL הבאה הוזנה בדפדפן:

• http://200.200.200.200

שירות לכה יתקשר עם שירות האפאצ'י ויענה לבקשתך.

השתמש בפקודה הבאה כדי לוודא אם שירות לכה עונה לבקשתך.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה.

Copy to Clipboard

כפי שניתן לראות בכותרת העליונה, שירות לכה עונה לבקשת המשתמש.