Vil du lære hvordan du installerer Varnish på Ubuntu Linux? I denne opplæringen skal vi vise deg alle trinnene som kreves for å utføre Varnish-installasjonen på Ubuntu Linux om 5 minutter eller mindre.

• Ubuntu 18.04
• Ubuntu 19.10
• Varnish 6.1.1

I vårt eksempel vil Varnish-tjenesten lytte på TCP-port 80.

I vårt eksempel vil Apache-tjenesten lytte på TCP-port 8080.

Varnish - Relatert Tutorial:

På denne siden tilbyr vi rask tilgang til en liste over tutorials knyttet til Varnish.

Tutorial - Varnish Installasjon på Ubuntu Linux

Installere Varnish-tjenesten.

Copy to Clipboard

Kontroller konfigurasjonsfilen default.vcl.

Copy to Clipboard

Her er default.vcl konfigurasjonsfilinnholdet.

Copy to Clipboard

Standardkonfigurasjonen for Varnish-tjenesten forventer at en webserver kjører på localhost på port 8080.

Rediger konfigurasjonsfilen med navnet Varnish i katalogen som heter standard.

Copy to Clipboard

Her er Varnish-konfigurasjonsfilen, før konfigurasjonen vår.

Copy to Clipboard

Her er Varnish konfigurasjonsfilen, etter vår konfigurasjon.

Copy to Clipboard

I vårt eksempel konfigurerte vi Varnish-tjenesten til å kjøre på port 80.

Varnish-tjenesten ble konfigurert til å koble til en webserver som kjører på port 8080 av localhost.

Varnish-tjenesten ble konfigurert til å tildele 256 MB minne for hurtigbuffer.

Deretter redigerer du konfigurasjonsfilen for Varnish-tjenesten.

Copy to Clipboard

Her er filen, før vår konfigurasjon.

Copy to Clipboard

Her er filen, etter vår konfigurasjon.

Copy to Clipboard

I vårt eksempel konfigurerte vi Varnish-tjenesten til å kjøre på port 80.

Last inn varnish-tjenestekonfigurasjonen på nytt.

Copy to Clipboard

Start varnish-tjenesten på nytt.

Copy to Clipboard

Kontroller om Varnish-tjenesten lytter på TCP-port 80.

Copy to Clipboard

Her er kommandoutdataene.

Copy to Clipboard

Du er ferdig med Varnish-tjenestekonfigurasjonen på Ubuntu LInux.

Tutorial Varnish - Apache Installasjon på Ubuntu Linux

Installer Apache-tjenesten.

Copy to Clipboard

Rediger konfigurasjonsfilen ports.conf.

Copy to Clipboard

Her er konfigurasjonsfilen ports.conf, før konfigurasjonen vår.

Copy to Clipboard

Endre Apache-standardporten fra 80 til 8080.

Her er konfigurasjonsfilen ports.conf, etter konfigurasjonen vår.

Copy to Clipboard

Start Apache-tjenesten på nytt.

Copy to Clipboard

Kontroller om Apache-tjenesten lytter på TCP-port 8080.

Copy to Clipboard

Her er kommandoutdataene.

Copy to Clipboard

Du er ferdig med Apache-konfigurasjonen for å bruke Varnish-tjenesten.

Tutorial Varnish - Teste installasjonen

Etter at installasjonen er fullført, må du teste Varnish-konfigurasjonen.

Åpne en nettleserprogramvare, og skriv inn den eksterne IP-adressen til Varnish-serveren.

I vårt eksempel ble følgende URL skrevet inn i nettleseren:

• http://200.200.200.200

Varnish-tjenesten vil kommunisere med Apache-tjenesten og svare på forespørselen din.

Bruk følgende kommando til å kontrollere om Varnish-tjenesten svarer på forespørselen.

Copy to Clipboard

Her er kommandoutdataene.

Copy to Clipboard

Som du kan se i hodet, svarer Varnish-tjenesten på brukerforespørselen.