Wilt u leren hoe u Monero GPU-mijnbouw kunt doen? In deze tutorial laten we je zien hoe je GPU mine Monero gebruikt met behulp van de software CCMINER en een Nvidia GTX 1080 GPU op een computer waarop Ubuntu Linux draait.

Hardware lijst:

In het volgende gedeelte wordt de lijst met apparatuur weergegeven die is gebruikt om deze Monero GPU Mining-zelfstudie te maken.

Elk onderdeel van de hierboven genoemde hardware is te vinden op de Amazon-website.

Monero Playlist:

Op deze pagina bieden we snel toegang tot een lijst met video's gerelateerd aan Monero GPU-mijnbouw.

Vergeet niet je te abonneren op ons YouTube-kanaal met de naam VirtualCoin.

Monero Related Tutorial:

Op deze pagina bieden we snelle toegang tot een lijst met zelfstudies met betrekking tot Monero.

Tutorial - Monero GPU Mining GTX 1080

Maak een nieuw account op de Minergate lid worden van het mijnbad

Gebruik op de Linux-console de volgende opdracht om de pakketdatabase bij te werken.

# apt-get update

Download en installeer het Nvidia GTX 1080 GPU-stuurprogramma.

# mkdir /downloads/driver –p
# cd /downloads/driver
# wget https://developer.nvidia.com/compute/cuda/9.1/Prod/local_installers/cuda-repo-ubuntu1704-9-1-local_9.1.85-1_amd64
# dpkg -i cuda-repo-ubuntu1704-9-1-local_9.1.85-1_amd64
# apt-key add /var/cuda-repo-9-1-local/7fa2af80.pub

Download en installeer de meest recente Nvidia GTX 1080-patch.

# cd /downloads/driver
# wget https://developer.nvidia.com/compute/cuda/9.1/Prod/patches/1/cuda-repo-ubuntu1704-9-1-local-cublas-performance-update-1_1.0-1_amd64
# dpkg -i cuda-repo-ubuntu1704-9-1-local-cublas-performance-update-1_1.0-1_amd64

Werk de APT-GET-database bij en installeer het CUDA-pakket.

# apt-get update
# apt-get install cuda

Bewerk het .bashrc-bestand van de root-gebruiker en voeg de volgende regels aan het einde toe.

# vi /root/.bashrc

export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/cuda-9.1/lib64:$LD_LIBRARY_PATH
export PATH=/usr/local/cuda-9.1/bin:$PATH

Nu moet je je computer opnieuw opstarten.

# reboot

Installeer de vereiste pakketten en configureer het systeem om standaard een oudere versie van GCC te gebruiken.

# apt-get install libcurl4-openssl-dev libssl-dev libjansson-dev automake autotools-dev build-essential
# apt-get install gcc-5 g++-5
# update-alternatives --install /usr/bin/gcc gcc /usr/bin/gcc-5 1

Als onze laatste stap download, compileer en installeer je de CCMINER-software.

# cd /downloads
# git clone https://github.com/tpruvot/ccminer
# cd ccminer
# ./build.sh
# install -sv ccminer /usr/local/bin/

Als u de Monero GPU-mining wilt starten, gebruikt u de volgende opdracht, bijvoorbeeld:

# ccminer -a cryptonight -o stratum+tcp://xmr.pool.minergate.com:45560 -u virtualcoin.videos@gmail.com -p x

Als een vereiste, moet u de gebruikersnaam virtualcoin.videos@gmail.com van de bovenstaande opdracht wijzigen in uw gebruikersnaam.

Houd er rekening mee dat de gebruikersnaam virtualcoin.videos@gmail.com slechts als voorbeeld is gebruikt.

De computer kon het volgende hashrate verkrijgen: 503.32 H / s