Wil je leren hoe je een Nagios-installatie op Ubuntu Linux kunt doen? In deze zelfstudie laten we u zien hoe u Nagios installeert, configureert en gebruikt op een computer waarop Ubuntu Linux draait.

Hardware Lijst:

In het volgende gedeelte wordt de lijst met apparaten weergegeven die zijn gebruikt om deze Zabbix-zelfstudie te maken.

Elk onderdeel van de hierboven genoemde hardware is te vinden op de Amazon-website.

Nagios Playlist:

Op deze pagina bieden we snel toegang tot een lijst met video's gerelateerd aan Nagios.

Vergeet niet je te abonneren op ons YouTube-kanaal met de naam FKIT.

Nagios Gerelateerde Tutorial:

Op deze pagina bieden we snelle toegang tot een lijst met handleidingen met betrekking tot de installatie van Nagios.

Tutorial - NTP op Ubuntu Linux

Eerst gaan we het systeem configureren om de juiste datum en tijd te gebruiken met behulp van NTP.

Gebruik op de Linux-console de volgende opdrachten om de juiste tijdzone in te stellen.

# dpkg-reconfigure tzdata

Installeer het Ntpdate-pakket en stel onmiddellijk de juiste datum en tijd in.

# apt-get update
# apt-get install ntpdate
# ntpdate pool.ntp.br

De opdracht Ntpdate werd gebruikt om de juiste datum en tijd in te stellen via de server: pool.ntp.br

Laten we de NTP-service installeren.

# apt-get install ntp

NTP is de service die onze server up-to-date houdt.

Gebruik de opdrachtdatum om de datum en tijd te controleren die zijn geconfigureerd op uw Ubuntu Linux.

# date

Als het systeem de juiste datum en tijd heeft weergegeven, betekent dit dat u alle stappen correct hebt uitgevoerd.

Tutorial - Installatie van Apache onder Linux

Vervolgens moeten we de Apache-webserver en alle vereiste software installeren.

Gebruik op de Linux-console de volgende opdrachten om de vereiste pakketten te installeren.

# apt-get install libgd-dev unzip wget build-essential
# apt-get install apache2 php libapache2-mod-php php-gd

Stop de Apache-service, schakel de vereiste modules in en start de Apache-service.

# service apache2 stop
# a2enmod rewrite
# a2enmod cgi
# service apache2 start
# service apache2 status

Hier is een voorbeeld van de uitvoer van de servicestatus van Apache.

● apache2.service - LSB: Apache2 web server
Loaded: loaded (/etc/init.d/apache2; bad; vendor preset: enabled)
Drop-In: /lib/systemd/system/apache2.service.d
└─apache2-systemd.conf
Active: active (running) since Mon 2018-04-23 00:02:09 -03; 1min 4s ago

Tutorial - Nagios Installatie op Ubuntu

Nu moeten we de Nagios-kern op Ubuntu Linux installeren.

Gebruik op de Linux-console de volgende opdrachten om de benodigde accounts te maken.

# useradd nagios
# groupadd nagcmd
# usermod -a -G nagcmd nagios

Gebruik de volgende opdrachten om de Nagios-pakketten te downloaden.

# mkdir /downloads
# cd /downloads
# wget https://ufpr.dl.sourceforge.net/project/nagios/nagios-4.x/nagios-4.4.2/nagios-4.4.2.tar.gz

Pak het Nagios-pakket uit, compileer en installeer het.

# tar -zxvf nagios-4.4.2.tar.gz
# cd nagios-4.4.2/
# ./configure --with-nagios-group=nagios --with-command-group=nagcmd
# make all
# make install
# make install-init
# make install-config
# make install-commandmode
# make install-webconf

Laten we het wachtwoord voor het Nagios-beheerdersaccount maken.

# htpasswd -c /usr/local/nagios/etc/htpasswd.users nagiosadmin

New password: *****
Re-type new password: *****
Adding password for user nagiosadmin

U moet apache ook handmatig opnieuw starten en de servicestatus controleren.

# service apache2 restart

Gebruik de volgende opdracht om het nagios.cfg-configuratiebestand te verifiëren.

# /usr/local/nagios/bin/nagios -v /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg

Gebruik de volgende opdracht om de Nagios-server te starten:

# service nagios start

Open uw browser en voer het IP-adres van uw webserver plus / nagios in.

In ons voorbeeld is de volgende URL in de browser ingevoerd:

• http://35.162.85.57/nagios

Voer in het promptscherm de beheerdersaanmeldingsgegevens in.

Standaard fabrieks toegangsinformatie:
• Gebruikersnaam: nagiosadmin
• Wachtwoord: uw wachtwoord

Nagios login

Na een succesvolle aanmelding wordt het Nagios-dashboard weergegeven.

Nagios Dashboard

Gefeliciteerd, je hebt het Nagios-systeem op Ubuntu Linux geïnstalleerd.

Tutorial - Nagios Plugins Installatie op Ubuntu

Vervolgens moeten we de Nagios-plug-ins installeren.

Gebruik op de Linux-console de volgende opdrachten om de vereiste pakketten te installeren.

# apt-get install autoconf libc6 libmcrypt-dev libssl-dev bc
# apt-get install gawk dc snmp libnet-snmp-perl gettext libperl-dev
# apt-get install libpqxx3-dev libdbi-dev libldap2-dev
# apt-get install libmysqlclient-dev smbclient qstat fping

Gebruik de volgende opdrachten om de Nagios-plug-ins te downloaden.

# cd /downloads
# wget https://nagios-plugins.org/download/nagios-plugins-2.2.1.tar.gz

Pak het pakket Nagios-plug-ins uit, compileer en installeer het.

# tar -zxvf nagios-plugins-2.2.1.tar.gz
# cd nagios-plugins-2.2.1/
# ./configure --enable-perl-modules
# make
# make install

Gebruik de volgende opdracht om de Nagios-server opnieuw te starten:

# service nagios restart

Gefeliciteerd, je hebt de Nagios-plug-ins op Ubuntu Linux geïnstalleerd.