Wilt u leren hoe u Java JRE op Ubuntu Linux installeert? In deze zelfstudie laten we u zien hoe u Java JRE kunt installeren met behulp van de opdrachtregel van een computer waarop Ubuntu Linux-versie 17 wordt uitgevoerd.

Hardware lijst:

De volgende sectie presenteert de lijst met apparatuur die is gebruikt om deze Ubuntu Linux-zelfstudie te maken.

Elk onderdeel van de hierboven genoemde hardware is te vinden op de Amazon-website.

Ubuntu Playlist:

Op deze pagina bieden we snelle toegang tot een lijst met video's gerelateerd aan Ubuntu Linux.

Vergeet niet je te abonneren op ons YouTube-kanaal met de naam FKIT.

Ubuntu Gerelateerde tutorial:

Op deze pagina bieden we snelle toegang tot een lijst met tutorials gerelateerd aan Ubuntu Linux.

Tutorial - Java JRE op Ubuntu Linux

Gebruik op de Linux-console de volgende opdrachten om Java JRE te installeren.

# apt-get update
# apt-get install default-jre

Gebruik de volgende opdracht om de Java JRE-installatiemap te vinden.

# update-alternatives --config java

There is only one alternative in link group java (providing /usr/bin/java): /usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/jre/bin/java
Nothing to configure.

In ons voorbeeld is onze Java JRE geïnstalleerd onder de map: / usr / lib / jvm / java-8-openjdk-amd64

Nu moet u een omgevingsvariabele genaamd JAVA_HOME maken.

Laten we een bestand maken om de vereiste omgevingsvariabelenconfiguratie te automatiseren.

# vi /etc/profile.d/java.sh

Hier is de inhoud van het java.sh-bestand.

#/bin/bash
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64

Laten we nu de computer opnieuw opstarten.

# reboot

Gebruik de volgende opdracht om te controleren of de variabele JAVA_HOME is gemaakt.

# env | grep JAVA_HOME

JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64

Gebruik de volgende opdracht om de Java JRE-installatie te testen.

# java -version

openjdk version "1.8.0_162"
OpenJDK Runtime Environment (build 1.8.0_162-8u162-b12-0ubuntu0.16.04.2-b12)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 25.162-b12, mixed mode)