Vil du lære å konfigurere en Apache-webserver til å bruke Freeradius som autentiseringsserver? I denne opplæringen skal vi vise deg hvordan du autentisere Apache-tjenesten ved hjelp av en Freeradius-server installert på en datamaskin som kjører Ubuntu Linux.

• Ubuntu 18
• Ubuntu 19
• Ubuntu 20
• Apache 2.4.41
• Freeradius 3.0.17

Liste over utstyr

Følgende avsnitt presenterer listen over utstyr som brukes til å opprette denne opplæringen.

Som Amazon Associate tjener jeg på kvalifiserende kjøp.

Tutorial - FreeRadius Server Installasjon på Ubuntu Linux

• IP - 192.168.15.10
• Operacional System - Ubuntu 19
• Vertsnavn - FREERADIUS

Bruk følgende kommandoer på Linux-konsollen til å installere FreeRadius-tjenesten.

Copy to Clipboard

Nå må vi legge freeradius klienter til clients.conf;.

Finn og rediger clients.conf.

Copy to Clipboard

Legg til følgende linjer på slutten av filen clients.conf.

Copy to Clipboard

I vårt eksempel legger vi til 1 klientenhet:

Enheten ble kalt APACHE og har IP-adressen 192.168.15.11.

Nå må vi legge til FreeRadius-brukere i BRUKER-konfigurasjonsfilen.

Finn og rediger konfigurasjonsfilen for Freeradius-brukere.

Copy to Clipboard

Legge til følgende linjer på slutten av filen

Copy to Clipboard

I vårt eksempel legger vi til 2 brukerkontoer.

Den første brukerkontoen ble kalt Administrator.

Den andre brukerkontoen het Bruno.

Start Freeradius-serveren på nytt.

Copy to Clipboard

Test konfigurasjonsfilen for radiusserveren.

Copy to Clipboard

Du er ferdig med Freeradius-installasjonen på Ubuntu Linux.

Freeradius autentiseringstest

Test radiusautentiseringen lokalt ved hjelp av følgende kommandoer:

Copy to Clipboard

Her er kommandoutdataene:

Copy to Clipboard

Som du kan se, var Bruno-kontoen i stand til å godkjenne på Radius-serveren.

Test brukerkontoen som heter Administrator.

Copy to Clipboard

Her er kommandoutdataene:

Copy to Clipboard

Som du kan se, kunne administratorkontoen godkjennes på Radius-serveren.

Apache - Radius autentisering på FreeRadius

• IP - 192.168.15.11
• Driftssystem - Ubuntu 19.10
• Vertsnavn - APACHE

Installer Apache-serveren og Radius-modulen.

Copy to Clipboard

Aktiver Apache2 Radius-modulen.

Copy to Clipboard

I vårt eksempel skal vi be om godkjenning til brukere som prøver å få tilgang til en katalog kalt Test.

Opprett en katalog kalt Test og gi brukeren navnet www-data tillatelse over denne katalogen.

Copy to Clipboard

Konfigurer Apache-serveren for å be om Radius-godkjenning til brukere som prøver å få tilgang til testkatalogen.

Rediger konfigurasjonsfilen for Apache 000-default.conf.

Copy to Clipboard

Her er 000-default.conf-filen før konfigurasjonen vår.

Copy to Clipboard

Her er 000-default.conf-filen etter konfigurasjonen vår.

Copy to Clipboard

Apache-serveren ble konfigurert til å be om godkjenning av passord for å acess katalogen /var/www/html/test.

Apache-webserveren ble konfigurert til å godkjenne brukerkontoer ved hjelp av Radius-serveren 192.168.15.10.

Start Apache-tjenesten på nytt.

Copy to Clipboard

Gratulerer! Du har konfigurert Apache-godkjenningen.

Apache - Radius Authentication Test

Åpne nettleseren din og skriv inn IP-adressen til Apache-webserveren din.

I vårt eksempel ble følgende URL skrevet inn i nettleseren:

• http://192.168.15.11

Apache-standardsiden vises.

Åpne nettleseren din og skriv inn IP-adressen til webserveren pluss /test.

I vårt eksempel ble følgende URL skrevet inn i nettleseren:

• http://192.168.15.11/test

Skriv inn et Radius-brukernavn og passordet på påloggingsskjermen.

• Brukernavn: admin
• Passord: 123qwe..

Etter en vellykket pålogging, vil du bli autorisert til å få tilgang til katalogen kalt Test.

Gratulerer! Du har konfigurert Radius-godkjenningen på en Apache-server.