Vil du lære hvordan du blokkerer en IP-adresse på Windows? I denne opplæringen vil vi vise deg hvordan du konfigurerer Windows-brannmuren til å blokkere IP-adresser på en datamaskin som kjører Windows.

• Windows 2019
• Windows 2016
• Windows 2012 R2
• Windows 10
• Windows 7

Liste over utstyr

Her finner du listen over utstyr som brukes til å lage denne opplæringen.

Denne koblingen vil også vise programvarelisten som brukes til å lage denne opplæringen.

Windows Relatert Tutorial:

På denne siden tilbyr vi rask tilgang til en liste over tutorials knyttet til Windows.

Tutorial Windows - Blokker IP-adresse ved hjelp av kommandolinjen

Start en hevet ledetekst som administrator.

Windows - Elevated command prompt

Konfigurer Windows-brannmurtjenesten til å starte automatisk.

Copy to Clipboard

Start Windows-brannmurtjenesten.

Copy to Clipboard

Aktiver Windows-brannmurprofilene.

Copy to Clipboard

Opprett en brannmurregel for å nekte inndata av pakker fra en bestemt IP-adresse.

Copy to Clipboard

I vårt eksempel konfigurerte vi Windows-brannmuren til å blokkere inndata av pakker som kommer fra IP-adressen 10.10.10.10.

Opprett en brannmurregel for å nekte utdata av pakker til en bestemt IP-adresse.

Copy to Clipboard

I vårt eksempel konfigurerte vi Windows-brannmuren til å blokkere utdataene fra pakker som sendes til IP-adressen 10.10.10.10.

Gratulerer! Du har konfigurert Windows-brannmuren til å blokkere en IP-adresse.

Tutorial Powershell - Blokker IP-adresse på Windows

Start en hevet versjon av kommandolinjen Powershell som administrator.

Windows 10 - powershell elevated

Konfigurer Windows-brannmurtjenesten til å starte automatisk.

Copy to Clipboard

Start Windows-brannmurtjenesten.

Copy to Clipboard

Aktiver Windows-brannmurprofilene.

Copy to Clipboard

Opprett en brannmurregel for å nekte inndata av pakker fra en bestemt IP-adresse ved hjelp av Powershell.

Copy to Clipboard

Her er kommandoutdataene.

Copy to Clipboard

I vårt eksempel konfigurerte vi Windows-brannmuren til å blokkere inndata av pakker som kommer fra IP-adressen 10.10.10.10.

Opprett en brannmurregel for å nekte utdata av pakker til en bestemt IP-adresse ved hjelp av Powershell.

Copy to Clipboard

Her er kommandoutdataene.

Copy to Clipboard

I vårt eksempel konfigurerte vi Windows-brannmuren til å blokkere utdataene fra pakker som sendes til IP-adressen 10.10.10.10.

Gratulerer! Du har konfigurert Windows-brannmuren til å blokkere en IP-adresse ved hjelp av Powershell.

Tutorial Windows - Kontroller brannmurkonfigurasjonen

Start programmet med navnet Windows Defender-brannmur med avansert sikkerhet.

Windows Defender Firewall with Advanced Security

Kontroller inndataregelen som blokkerer IP-adressen.

Windows firewall - Block IP address using Command-line

Kontroller utdataregelen som blokkerer IP-adressen.

Windows firewall - Block IP address using powershell

Du kan bekrefte brannmurkonfigurasjonen.