Vill du lära dig hur du blockerar en IP-adress på Windows? I den här guiden kommer vi att visa dig hur du konfigurerar Windows-brandväggen för att blockera IP-adresser på en dator som kör Windows.

• Windows 2019
• Windows 2016
• Windows 2012 R2
• Windows 10
• Windows 7

Utrustning lista

Här kan du hitta listan över utrustning som används för att skapa denna tutorial.

Denna länk kommer också att visa programvaran lista som används för att skapa denna tutorial.

Windows Relaterad självstudie:

På den här sidan erbjuder vi snabb tillgång till en lista med självstudier relaterade till Windows.

Självstudien Windows - Blockera IP-adress med hjälp av kommandoraden

Som administratör startar du en upphöjd kommandotolk.

Windows - Elevated command prompt

Konfigurera windows-brandväggstjänsten så att den startar automatiskt.

Copy to Clipboard

Starta brandväggstjänsten för Windows.

Copy to Clipboard

Aktivera Windows-brandväggsprofilerna.

Copy to Clipboard

Skapa en brandväggsregel om du vill neka inmatning av paket från en viss IP-adress.

Copy to Clipboard

I vårt exempel konfigurerade vi Windows-brandväggen för att blockera inmatningen av paket som kommer från IP-adressen 10.10.10.10.

Skapa en brandväggsregel om du vill neka utdata från paket till en viss IP-adress.

Copy to Clipboard

I vårt exempel konfigurerade vi Windows-brandväggen för att blockera utdata från paket som skickas till IP-adressen 10.10.10.10.

Grattis! Du konfigurerade Windows-brandväggen för att blockera en IP-adress.

Självstudiekurs Powershell - Blockera IP-adress på Windows

Som administratör startar du en upphöjd version av Powershell-kommandoraden.

Windows 10 - powershell elevated

Konfigurera windows-brandväggstjänsten så att den startar automatiskt.

Copy to Clipboard

Starta brandväggstjänsten för Windows.

Copy to Clipboard

Aktivera Windows-brandväggsprofilerna.

Copy to Clipboard

Skapa en brandväggsregel om du vill neka indata av paket från en viss IP-adress med hjälp av Powershell.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

I vårt exempel konfigurerade vi Windows-brandväggen för att blockera inmatningen av paket som kommer från IP-adressen 10.10.10.10.

Skapa en brandväggsregel om du vill neka utdata från paket till en viss IP-adress med hjälp av Powershell.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

I vårt exempel konfigurerade vi Windows-brandväggen för att blockera utdata från paket som skickas till IP-adressen 10.10.10.10.

Grattis! Du konfigurerade Windows-brandväggen för att blockera en IP-adress med Powershell.

Självstudiekurs Windows - Verifiera brandväggen konfiguration

Starta programmet med namnet Windows Defender-brandväggen med avancerad säkerhet.

Windows Defender Firewall with Advanced Security

Verifiera den inmatningsregel som blockerar IP-adressen.

Windows firewall - Block IP address using Command-line

Verifiera utdataregeln som blockerar IP-adressen.

Windows firewall - Block IP address using powershell

Du har möjlighet att verifiera brandväggskonfigurationen.