Vill du lära dig att övervaka SNMP-enheter med hjälp av Grafana på Ubuntu Linux? I den här guiden, vi ska visa dig hur du installerar Grafana på Ubuntu Linux och hur installera InfluxDB och Telegraf att samla in och lagra SNMP information från andra enheter från ditt nätverk.

Hur fungerar det?

Vi ska använda Telegraf agent för att samla in SNMP information på distans från en enhet.

All information som samlas in av Telegraf kommer att införas i INfluxDB-databasen.

Grafana kommer att ansluta till TillströmningenSDB-databas, få den information som krävs och skapa en instrumentpanel.

Vad är Grafana?

Grafana är en plattform med öppen källkod för dataövervakning, analys och visualisering som medföljer en webbserver som gör att den kan nås var du än är.

På webbgränssnittet kan användarna skapa Grafana-instrumentpaneler med paneler för att representera mått över tid.

Grafana Handledning:

På den här sidan erbjuder vi snabb tillgång till en lista över Grafana tutorials.

Självstudie - Grafana Installation på Ubuntu Linux

På Linux-konsolen använder du följande kommandon för att installera mysQL-databastjänsten.

Copy to Clipboard

Använd följande kommando för att komma åt MySQL-kommandoraden.

Copy to Clipboard

Använd följande SQL-kommando för att skapa en databas med namnet grafana.

Copy to Clipboard

Använd följande SQL-kommando för att skapa en databasanvändare med namnet grafana.

Copy to Clipboard

Ge SQL-användaren med namnet grafana behörighet över databasen med namnet grafana.

Copy to Clipboard

På Linux-konsolen använder du följande kommandon för att konfigurera Grafana APT-lagringsplatsen.

Copy to Clipboard

Använd följande kommando för att installera Grafana.

Copy to Clipboard

Redigera Grafana-konfigurationsfilen grafana.ini.

Copy to Clipboard

Utför följande konfiguration under [Database] avsnittet.

Copy to Clipboard

Tänk på att du måste ändra MySQL användarnamn och lösenord för att återspegla din miljö.

Använd följande kommando för att starta Grafana-tjänsten.

Copy to Clipboard

Grafana-tjänsten börjar lyssna på TCP-port 3000.

Konfigurera Grafana-tjänsten så att den startar automatiskt under uppstart.

Copy to Clipboard

Verifiera status för Tjänsten Grafana.

Copy to Clipboard

Här är ett exempel på Grafana-tjänstens status.

Copy to Clipboard

Öppna din webbläsare och ange IP-adressen till din server plus :3000.

I vårt exempel angavs följande webbadress i Webbläsaren:

• http://34.216.84.149:3000

Webbgränssnittet Grafana bör presenteras.

Ange inloggningsinformationen för Inloggning av Grafana Standardlösenord på skärmen för uppmaningar.

• Användarnamn: admin
• Lösenord: admin

Systemet kommer att be dig att ändra Grafana standardlösenord.

Efter en lyckad inloggning med hjälp av det nya lösenordet kommer Grafana-instrumentpanelen att visas.

Grattis! Du har installerat Grafana på Ubuntu Linux.

Självstudie - TillströmningSDB-installation på Ubuntu Linux

Ladda ner och installera Paketet InfluxDB på Ubuntu Linux.

Copy to Clipboard

Konfigurera tjänsten InfluxDB så att den startar automatiskt under uppstart.

Verifiera status för tjänsten tillströmningSDB.

Copy to Clipboard

Här är ett exempel på statusen tillströmningenDB service.

Copy to Clipboard

Nu, använd följande kommando för att ansluta till TillströmningenSDB kommandorad.

Copy to Clipboard

Grattis! Du har avslutat tillströmningenDB installation på Ubuntu Linux.

Självstudie - Telegraf Installation på Ubuntu Linux

Installera den programvara som krävs för att aktivera SNMP-övervakning.

Copy to Clipboard

Redigera SNMP-konfigurationsfilen med namnet snmp.conf.

Copy to Clipboard

Här är den ursprungliga filen, innan vår konfiguration.

Copy to Clipboard

Här är den nya filen med vår konfiguration.

Copy to Clipboard

Du har avslutat SNMP-klientkonfigurationen.

Ladda ner och installera Telegraf-paketet på Ubuntu Linux.

Copy to Clipboard

Konfigurera Telegraf-tjänsten så att den startar automatiskt under uppstart.

Verifiera status för Telegraf-tjänsten.

Copy to Clipboard

Här är ett exempel på Telegraf-tjänstens status.

Copy to Clipboard

Grattis! Du har avslutat Telegraf-installationen på Ubuntu Linux.

Använd det här kommandot om du behöver redigera konfigurationsfilen för Telegraf:

Copy to Clipboard

Här är standardkonfigurationsfilen från Telegraf-tjänsten.

Copy to Clipboard

Nu, låt oss skapa en konfigurationsfil för att ansluta den lokala installerade Telegraf agenten till en fjärr-SNMP-enhet.

I vårt exempel fjärr snmp enheten kommer att vara en Linux-dator som kör SNMP tjänsten med följande konfigurationer:

• Ubuntu 18.04
• Enhetens IP-adress: 172.31.41.29
• Device Hostname: ip-172-31-41-29
• SNMP Comunity namn: GokuBlack

Skapa en konfigurationsfil för telegraf för att aktivera SNMP-övervakningsfunktionen.

Copy to Clipboard

Här är Filinnehållet:

Copy to Clipboard

Du måste ändra IP-adressen 172.31.41.29:161 och SNMP-communityn för att återspegla din miljö.

Starta om Telegraf-tjänsten.

Copy to Clipboard

Testa konfigurationsfilen:

Copy to Clipboard

Som ett test, låt oss ansluta till TillströmningenDB installeras lokalt.

Copy to Clipboard

Få tillgång till Telegraf-databasen och verifiera vad som är systemövervakningen.

Copy to Clipboard

Som ett test väljer du de 2 sista raderna information som lagrats på SNMP-sensorn.

Copy to Clipboard

Grattis! Din Telegraf-installation fungerar.

Grafana övervakning SNMP-enhet

Nu måste vi skapa en koppling mellan Grafana och TillströmningenSDB databas.

Öppna din webbläsare och ange IP-adressen till din Grafana server plus :3000.

I vårt exempel angavs följande webbadress i Webbläsaren:

• http://34.216.84.149:3000

Webbgränssnittet Grafana bör presenteras.

På instrumentpanelen i Grafana kommer du åt konfigurationsmenyn och väljer alternativet Datakällor.

Lägg till följande datakälla: TillströmningSDB

Utför följande datakällkonfiguration:

• URL: http://localhost:8086
• DATABAS: telegraf

Klicka på knappen Spara och testa.

På instrumentpanelen i Grafana kommer du åt menyn Skapa och väljer alternativet Instrumentpanel.

På den här skärmen väljer du alternativet Lägg till fråga.

Välj TillströmningSDB som Mål för Frågefrågan.

Skapa en fråga för att övervaka din SNMP-enhet.

Här är en bild av frågan som jag skapade för att övervaka nätverksgränssnittet eth0 ingång.

Här är en bild av frågan som jag skapade för att övervaka nätverksgränssnittet eth0 utdata.

Här är Grafana frågan som används för att övervaka eth0 gränssnittet indata:

Copy to Clipboard

Här är Grafana frågan som används för att övervaka eth0 gränssnitt utdata:

Copy to Clipboard

Få tillgång till Visualiseringsmenyn och ändra enheten Axlar till: bitar/s

Spara din instrumentpanel, gå tillbaka till menyn Dashboards hem.

Välj det Dashboard-namn som du har skapat.

Grattis! Du har nu möjlighet att använda Grafana för att övervaka SNMP-enheter.