Vill du lära dig att installera TimescaleDB med hjälp av Docker på Ubuntu Linux? I den här guiden, vi kommer att visa dig alla steg som krävs för att utföra TimescaleDB-installationen med hjälp av Docker på en dator som kör Ubuntu Linux i 5 minuter eller mindre.

• Ubuntu 20.04
• Ubuntu 18.04
• Ubuntu 19.04
• TimescaleDB 12.4

SjälvstudietidSskalaDB - Docker-installation på Ubuntu Linux

Installera dockertjänsten.

Copy to Clipboard

Hämta Imagen för TimescaleDB docker från onlinelagringsplatsen.

Copy to Clipboard

Lista Docker-bilderna som är installerade på ditt system.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång:

Copy to Clipboard

Starta en ny TimescaleDB-behållare med hjälp av den här Docker-avbildningen.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång:

Copy to Clipboard

I vårt exempel användes Docker-avbildningen för att starta en ny behållare.

Den nya containern använder den lokala porten 5432.

Behållaren ID är db51dbe186b1d63c72d1cfc3846467279bf99df456435528e8a2462e6d02578.

Den TimescaleDB lösenord konfigurerad var kamisama123.

Grattis! Du har avslutat TimescaleDB Docker-installationen på Ubuntu Linux.

Hamnarbetare TidsskalaDB - Beständiga data

Skapa en docker-volym för beständiga data.

Copy to Clipboard

Verifiera katalogen för beständiga data.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång:

Copy to Clipboard

Starta en TimescaleDB-behållare med beständig datalagring.

Copy to Clipboard

I vårt exempel var TimescaleDB-lösenordet konfigurerat kamisama123.

Verifiera innehållet i den beständiga datakatalogen.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång:

Copy to Clipboard

Grattis! Du har konfigurerat användningen av Docker-beständig datalagring.

Självstudie tidsskalaDB - Testa Docker-installationen

Installera PostgreSQL-klientpaketet på localhost.

Copy to Clipboard

Få åtkomst till tjänsten TimescaleDB som körs på Docker-behållaren.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång:

Copy to Clipboard

Grattis! Din TimescaleDB Docker-installation testades utan framgång.

SjälvstudietidDB - Docker-behållarhantering

Verifiera status för alla Docker conteiners med hjälp av följande kommando:

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång:

Copy to Clipboard

Verifiera status för TimescaleDB-behållaren med hjälp av ID eller dess namn.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång:

Copy to Clipboard

Om du vill stoppa tidsskaleDB-behållartjänsten använder du följande kommando:

Copy to Clipboard

Starta tidsskaleDB-behållartjänsten genom att använda följande kommando:

Copy to Clipboard

Om du vill starta om behållaren för TidsskaleDB-behållaren använder du följande kommando:

Copy to Clipboard

Vid fel använder du följande kommando för att verifiera tidsskaladeDB-behållarloggarna.

Copy to Clipboard

I våra exempel visade vi hur du hanterar TimescaleDB-behållaren med hjälp av dess ID eller det namn som tidigare definierats.