Vill du lära dig hur du konfigurerar Night-läget på TP-LINK TL-WA850R trådlös repeater? I den här guiden, vi ska använda LED-kontroll funktionen för att konfigurera Night-läget på TL-WA850R trådlös repeater.

• TP-LINK TL-WA850R - Version 6.0

Utrustning lista

I följande avsnitt presenteras listan över utrustning som används för att skapa den här självstudien.

Som en Amazon Associate, jag tjänar från kvalificerade inköp.

TPLINK - Relaterad handledning:

På den här sidan erbjuder vi snabb tillgång till en lista över självstudiekurser relaterade till TP-LINK.

TP-LINK TL-WA850R - LED-styrning

Öppna din webbläsare och ange IP-adressen till din trådlösa repeater.

I vårt exempel angavs följande webbadress i Webbläsaren:

• http://192.168.0.254

Webbgränssnittet TL-WA850R bör presenteras.

På inloggningsskärmen anger du hanteringslösenordet.

TL-WA850R - Login

Få åtkomst till fliken Avancerat på skärmens överkant.

Få åtkomst till menyn SYSTEMVERKTYG och välj alternativet TIDSINSTÄLLNINGAR.

Archer ac1200 NTP Configuration

Se till att din trådlösa repeater har rätt tid innan du fortsätter.

TL-WA850R - Time Configuration

Få åtkomst till systemverktygsmenyn och välj alternativet LED-kontroll.

Archer C6 AC1200 - LED Control menu

På LED-kontrollskärmen utför du följande konfiguration:

• Nattläge - Ja.
• LED-off-tid - Välj tidsintervall när lysdioden ska stängas av.

Klicka på knappen Spara.

TL-WA850R - LED CONTROL NIGHT MODE

I vårt exempel konfigurerar vi TL-WA850R för att stänga av lysdioderna mellan 9 PM och 9 AM.

Grattis, du har konfigurerat Night-läget med hjälp av LED-styrfunktionen.