Denna handledning kommer att visa dig hur du löser följande Internet Explorer fel: Din nuvarande säkerhetsinställningar inte tillåta den här filen laddas ner

• Windows 2012 R2

Maskinvarulista:

I följande avsnitt presenteras listan över utrustning som används för att skapa denna Windows-självstudie.

Varje del av hårdvara som anges ovan finns på Amazon webbplats.

Windows-spellista:

På den här sidan erbjuder vi snabb tillgång till en lista med videoklipp relaterade till Windows.

Glöm inte att prenumerera på vår youtube-kanal som heter FKIT.

Windows Relaterad självstudie:

På den här sidan erbjuder vi snabb tillgång till en lista med självstudier relaterade till Windows.

Säkerhetsinställningar tillåter inte att den här filen hämtas

När du försöker hämta en fil med Internet Explorer visas följande felmeddelande:

• Dina nuvarande säkerhetsinställningar tillåter inte att den här filen laddas ner

Först måste vi komma åt Internet explorer-menyn.

På Internet explorer-menyn väljer du alternativet med namnet: Internet-alternativ.

Få åtkomst till fliken Säkerhet, välj internetalternativet och klicka på knappen Anpassad nivå.

På den anpassade nivåfönstret, leta reda på och aktivera alternativet med namnet: Filhämtning.

Klicka på knappen Ok för att avsluta konfigurationen.

Använd Internet explorer och försök hämta en fil från Internet.

Du bör kunna ladda ner någon fil från internet.

Den här självstudien lärde dig hur du löser följande Internet Explorer-fel:

Dina aktuella säkerhetsinställningar tillåter inte att den här filen hämtas