Skulle du vilja lära dig hur du använder findstr-kommandot på en dator som kör Windows? I den här guiden, vi kommer att visa dig flera sätt att använda FINDSTR kommandot, som är Windows motsvarigheten till GREP kommandot från Linux.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10

Windows - Relaterad självstudie:

På den här sidan erbjuder vi snabb tillgång till en lista med självstudier relaterade till Windows.

Självstudien Findstr - Filtrera kommandoutdata

Starta en ny kommandoradsuppmaning.

Lista status för alla tjänster som är installerade på Windows

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång:

Copy to Clipboard

Använd kommandot FINDSTR om du bara vill filtrera de rader som innehåller ordet RUNNING.

Copy to Clipboard

Tänk på att findstr-kommandot är ärendekänsligt.

Här är kommandot utgång:

Copy to Clipboard

Det här kommandot anger att sökningen inte ska vara ralkänslig.

Copy to Clipboard

Använd kommandot FINDSTR för att filtrera flera strängar.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång:

Copy to Clipboard

I vårt exempel använde vi FINDSTR-filtret för att visa endast linjer som innehåller orden: AMAZON och BITS.

Självstudien Findstr - Filtrera filinnehållet

Starta en ny kommandoradsuppmaning.

Skapa en textfil med namnet TEST.

Den här textfilen innehåller listan över programvara som är installerad på datorn.

Copy to Clipboard

Använd kommandot FINDSTR för att lista alla rader som innehåller ordet PYTHON.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång:

Copy to Clipboard

Använd kommandot FINDSTR för att lista alla rader som inte innehåller ordet PYTHON.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång:

Copy to Clipboard

I vårt exempel använde vi FINDSTR-filtret för att visa endast valda rader från en textfil.