Vill du lära dig hur du installerar WordPress med hjälp av Docker på Ubuntu Linux? I den här guiden, vi kommer att visa dig alla de steg som krävs för att utföra WordPress-installationen med hjälp av Docker på en dator som kör Ubuntu Linux i 5 minuter eller mindre.

• Ubuntu 20.04
• Ubuntu 18.04
• Ubuntu 19.04
• WordPress 5.5.1
• MariaDB 10.5.5

Handledning WordPress - Docker Installation

Installera dockertjänsten.

Copy to Clipboard

Ladda ner MariaDB-dockerbilden från online-lagringsplatsen.

Copy to Clipboard

Ladda ner WordPress docker-bilden från online-lagringsplatsen.

Copy to Clipboard

Lista Docker-bilderna som är installerade på ditt system.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång:

Copy to Clipboard

Skapa en dockervolym för att lagra MariaDB-beständiga data.

Copy to Clipboard

Verifiera katalogen för beständiga data.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång:

Copy to Clipboard

Skapa en symbolisk länk till en enklare åtkomstplats som tillval.

Copy to Clipboard

Starta en MariaDB-behållare med beständig datalagring.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång:

Copy to Clipboard

I vårt exempel användes MariaDB-bilden för att starta en ny behållare.

Den nya behållaren har beständiga datalagring.

Behållaren ID är a3d93b7fd16f0c033f24852d7c5d67609e7f308be19cd9237d32a4986d4e378.

Databasen ROOT-konto lösenord som konfigurerats var kamisama123.

En databas med namnet WORDPRESS skapades.

Ett databaskonto med namnet WORDPRESS skapades och lösenordet kamisama123 konfigurerades.

Skapa en dockervolym för att lagra WordPress-beständiga data.

Copy to Clipboard

Verifiera katalogen för beständiga data.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång:

Copy to Clipboard

Skapa en symbolisk länk till en enklare åtkomstplats som tillval.

Copy to Clipboard

Starta en WordPress-behållare med beständig datalagring.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång:

Copy to Clipboard

I vårt exempel användes WordPress-bilden för att starta en ny behållare.

Den nya behållaren har beständiga datalagring.

Behållaren ID är 6c3fb5af9250cc2c151e95d3a9b3f95f4a1827aaf7ad4708045b3cdb2fa442ba.

Behållaren WordPress kopplades till MariaDB-behållaren.

Självstudie docker - WordPress-installation

Öppna din webbläsare och ange IP-adressen till din webbserver.

I vårt exempel angavs följande webbadress i Webbläsaren:

• http://192.168.100.10

Den WordPress webbinstallationsgränssnitt kommer att presenteras.

wordpress installation screen

Efter avslutad installation bör WordPress-instrumentpanelen presenteras.

Wordpress dashboard

Grattis! Du har avslutat Installationen av WordPress Docker.

Handledning WordPress - Docker containerhantering

Verifiera status för alla Docker-behållare med följande kommando:

Copy to Clipboard

Verifiera status för en behållare.

Copy to Clipboard

Om du vill stoppa en behållare använder du följande kommando:

Copy to Clipboard

Om du vill starta en behållare använder du följande kommando:

Copy to Clipboard

Om du vill starta om en behållare använder du följande kommando:

Copy to Clipboard

Vid fel använder du följande kommando för att verifiera behållarloggarna.

Copy to Clipboard

I våra exempel visade vi hur man hanterar WordPress-behållare.