האם בדעתך ללמוד כיצד לעשות התקנה Logstash על אובונטו לינוקס? במדריך זה, אנחנו הולכים להראות לך כיצד להתקין Logstash במחשב שבו פועל אובונטו לינוקס.

• Ubuntu 20
• Ubuntu 19
• Ubuntu 18
• ElasticSearch 7.6.2
• Logstash 7.6.2

בדוגמה שלנו, כתובת ה-IP של ElastiSearch 01 היא 192.168.100.9.

יומן הדרכה - התקנה

השתמש ב-apt-get כדי להתקין את החבילות הנדרשות.

Copy to Clipboard

חפש את ספריית ההתקנה של Java.

Copy to Clipboard

בדוגמה שלנו, Java מותקן במדריך הבא: /usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64

צור קובץ כדי לקבוע את התצורה של משתני Java הדרושים.

Copy to Clipboard

הנה תוכן הקובץ.

Copy to Clipboard

אתחל מחדש את המחשב.

Copy to Clipboard

ודא אם המערכת יצרה באופן אוטומטי את משתנה הסביבה בשם: JAVA_HOME.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה.

Copy to Clipboard

הורד והתקן את מפתח מאגר ElasticSearch.

Copy to Clipboard

הוסף את מאגר ElasticSearch הרשמי למסד הנתונים של APT

Copy to Clipboard

עדכן את מסד הנתונים APT-GET והתקן את חבילת Logstash.

Copy to Clipboard

קבע את תצורת שירות Logstash כך שיהיה מופעל באופן אוטומטי.

Copy to Clipboard

מזל טוב! סיימת את ההתקנה Logstash על אובונטו לינוקס.

יומן הדרכה - דוגמה לתצורה

הפסק את שירות Logstash.

Copy to Clipboard

צור קובץ תצורה של Logstash כדי לקבל מידע אודות Syslog.

Copy to Clipboard

הנה תוכן הקובץ.

Copy to Clipboard

בדוגמה שלנו, שירות Logstash יקשיב לקלט הודעות Syslog ביציאה 5000.

שירות Logstash יעבד וישלח את המידע Syslog לשרת ElasticSearch הפועל ב- 192.168.100.9.

הפעל את שירות Logstash.

Copy to Clipboard

מזל טוב! סיימת את התצורה Logstash.

יומן הדרכה - שליחת הודעות סילוג

השתמש ב-apt-get כדי להתקין את החבילות הנדרשות.

Copy to Clipboard

הפסק את שירות RSyslog.

Copy to Clipboard

ערוך את קובץ התצורה של Syslog.

Copy to Clipboard

הוסף את השורות הבאות בסוף הקובץ.

Copy to Clipboard

הפעל את שירות RSyslog.

Copy to Clipboard

בדוגמה שלנו, Linux תשלח הודעות Syslog לכתובת ה-IP של שרת Logstash ביציאה 5000.