האם בדעתך ללמוד כיצד להתקין את יישום Java JRE במחשב שבו פועל Windows? במדריך זה, אנו הולכים להראות לך כיצד להתקין Java JRE במחשב שבו פועל Windows.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10

רשימת השמעה של Windows:

בדף זה, אנו מציעים גישה מהירה לרשימת סרטוני וידאו הקשורים להתקנת Windows.

אל תשכחו להירשם לערוץ היוטיוב שלנו בשם FKIT.

ערכת לימוד בנושא Windows:

בדף זה, אנו מציעים גישה מהירה לרשימת ערכות לימוד הקשורות ל- Windows.

ערכת לימוד של Windows - התקנת Java JRE

גישה לאתר האינטרנט של Java והורדה את הגירסה העדכנית ביותר של Java JRE.

בדוגמה שלנו, הורדנו את הקובץ בשם: jre-8u251-windows-x64.exe

הפעל את התקנת Java JRE.

לחץ על לחצן התקן.

המתן עד שהתקנת Java JRE תסתיים.

בדוגמה שלנו, תוכנת Java JRE הותקנה במדריך הבא.

Copy to Clipboard

כמנהל מערכת , הפעלשורת פקודה חדשה של POWERSHELL.

צור משתנה סביבת מערכת בשם JAVA_HOME.

Copy to Clipboard

שנה את הפקודה לעיל כדי לשקף את נתיב ההתקנה של Java.

אתחל מחדש את המחשב.

הפעל שורת פקודה חדשה של DOS.

אמת את קיומו של המשתנה JAVA_HOME.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה.

Copy to Clipboard

בדוק את יישום Java באמצעות משתנה JAVA_HOME הסביבה.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה.

Copy to Clipboard

בדוק את יישום Java מבלי להשתמש במשתנה הסביבה.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה.

Copy to Clipboard

מזל טוב! סיימת את התקנת Java JRE ב- Windows.