האם ברצונך ללמוד כיצד לקרוא קובץ טקסט באמצעות שורת הפקודה? בערכת לימוד זו, אנו הולכים להראות לך כיצד להשתמש בקבצי Script של אצווה כדי לקרוא שורה מקובץ טקסט במחשב שבו פועל Windows.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10
• חלונות 11

רשימת ציוד

כאן תוכל למצוא את רשימת הציוד המשמש ליצירת ערכת לימוד זו.

קישור זה גם יראה את רשימת התוכנה המשמשת ליצירת ערכת לימוד זו.

ערכת לימוד בנושא Windows:

בדף זה, אנו מציעים גישה מהירה לרשימת ערכות לימוד הקשורות ל- Windows.

קובץ Script של אצווה - קריאת שורות מקובץ טקסט

הפעל שורת פקודה.

Windows - Command-line prompt

צור קובץ טקסט.

Copy to Clipboard

בדוגמה שלנו, יצרנו קובץ טקסט בשם MYFILE בבסיס כונן C.

קרא שורות מקובץ טקסט באמצעות קובץ Script של אצווה.

Copy to Clipboard

הנה פלט הפקודה.

Copy to Clipboard

מזל טוב! באפשרותך לקרוא מקובץ טקסט באמצעות קובץ Script של אצווה.