Vill du lära dig läsa en textfil med kommandoraden? I den här självstudien kommer vi att visa dig hur du använder batchskript för att läsa en rad från en textfil på en dator som kör Windows.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10
• Windows 11

Utrustning lista

Här kan du hitta listan över utrustning som används för att skapa denna tutorial.

Denna länk kommer också att visa programvaran lista som används för att skapa denna tutorial.

Windows Relaterad självstudie:

På den här sidan erbjuder vi snabb tillgång till en lista med självstudier relaterade till Windows.

Batchskript - Läsa rader från en textfil

Starta en kommandotolksprompt.

Windows - Command-line prompt

Skapa en textfil.

Copy to Clipboard

I vårt exempel skapade vi en textfil med namnet MYFILE i roten till enhet C.

Läs rader från en textfil med ett batchskript.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Grattis! Du kan läsa från en textfil med ett batchskript.