Wilt u leren hoe u een tekstbestand kunt lezen via de opdrachtregel? In deze zelfstudie laten we u zien hoe u Batch-scripts kunt gebruiken om een regel uit een tekstbestand te lezen op een computer met Windows.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10
• Windows 11

Uitrustingslijst

Hier vindt u de lijst met apparatuur die wordt gebruikt om deze zelfstudie te maken.

Deze link toont ook de softwarelijst die wordt gebruikt om deze zelfstudie te maken.

Windows Gerelateerde zelfstudie:

Op deze pagina bieden we snel toegang tot een lijst met zelfstudies met betrekking tot Windows.

Batchscript - Regels uit een tekstbestand lezen

Start een opdrachtregelprompt.

Windows - Command-line prompt

Maak een tekstbestand.

Copy to Clipboard

In ons voorbeeld hebben we een tekstbestand met de naam MYFILE gemaakt in de hoofdmap van station C.

Lees regels uit een tekstbestand met behulp van een batchscript.

Copy to Clipboard

Hier is de opdrachtuitvoer.

Copy to Clipboard

Gefeliciteerd! U kunt uit een tekstbestand lezen met behulp van een batchscript.