Wilt u leren hoe u een groepsbeleid gebruiken om lokale beheerders toe te voegen aan de domeincomputers? In deze zelfstudie laten we u zien hoe u een groepsbeleid maakt om een groep gebruikers toe te voegen als lokale beheerders.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10
• Windows 7

Hardwarelijst:

In de volgende sectie wordt de lijst met apparatuur weergegeven die wordt gebruikt om deze Windows-zelfstudie te maken.

Elk stuk hardware hierboven vermeld kan worden gevonden op Amazon website.

Zelfstudie - Het GPO maken om lokale beheerders toe te voegen

Maak op de domeincontroller een groep gebruikers.

Windows group - LOCAL-ADMINS

Leden van deze groep worden geconfigureerd als beheerders van elke computer in het domein.

GPO - manage local administrators

Open op de domeincontroller het hulpprogramma voor groepsbeleidsbeheer.

Een nieuw groepsbeleid maken.

Voer een naam in voor het nieuwe groepsbeleid.

GPO - Add local administrators

In ons voorbeeld werd de nieuwe GPO genoemd: LOKALE BEHEERDERS.

Vouw in het scherm Groepsbeleidsbeheer de map met de naam Groepsbeleidsobjecten uit.

Klik met de rechtermuisknop op het nieuwe groepsbeleidsobject en selecteer de optie Bewerken.

GPO - Configure local administrators

Vouw in het scherm van de groepsbeleidseditor de map Computerconfiguratie uit en zoek het volgende item.

Copy to Clipboard

Klik met de rechtermuisknop op beperkte groepen en selecteer de optie om een groep toe te voegen.

GPO Restricted groups

Voer de gewenste groepsnaam in.

GPO - Local admins

Klik op het onderste deel van het scherm op de knop Toevoegen.

Voer de naam van de lokale beheerdersgroep in.

GPO - local administrator

In ons voorbeeld worden leden de Active Directory-groep met de naam LOCAL-ADMINS automatisch geconfigureerd als leden van de lokale beheerdersgroep.

Als u de configuratie van het groepsbeleid wilt opslaan, moet u de editor groepsbeleid sluiten.

Gefeliciteerd! Je bent klaar met de GPO creatie.

Zelfstudie - Het GPO toepassen om lokale beheerders te configureren

Klik op het scherm Groepsbeleidsbeheer met de rechtermuisknop op de gewenste organisatie-eenheid en selecteer de optie om een bestaand GPO te koppelen.

In ons voorbeeld gaan we het groepsbeleid met de naam LOKALE beheerders koppelen aan de wortel van het domein.

Group policy object - Local adminstrators

Na het toepassen van de GPO moet u 10 of 20 minuten wachten.

Gedurende deze periode wordt de GPO gerepliceerd naar andere domeincontrollers.

Als u de configuratie wilt testen, controleert u de leden van de lokale beheerdersgroep op een externe computer.

GPO - Adding local administrator

In ons voorbeeld is de groep met de naam LOCAL-ADMINS lid van de lokale beheerdersgroep.