Vill du lära dig hur du använder en grupprincip för att lägga till lokala administratörer i domändatorerna? I den här självstudien ska vi visa dig hur du skapar en grupprincip för att lägga till en grupp användare som lokala administratörer.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10
• Windows 7

Maskinvarulista:

I följande avsnitt presenteras listan över utrustning som används för att skapa denna Windows-självstudie.

Varje del av hårdvara som anges ovan finns på Amazon webbplats.

Självstudiekurs - Skapa GPO:en för att lägga till lokala administratörer

På domänkontrollanten skapar du en grupp användare.

Windows group - LOCAL-ADMINS

Medlemmar i den här gruppen kommer att konfigureras som administratörer av varje dator i domänen.

GPO - manage local administrators

Öppna verktyget grupprinciphantering på domänkontrollanten.

Windows 2012 - Group Policy Management

Skapa en ny grupprincip.

Windows 2012 - Group Policy Objects

Ange ett namn på den nya grupppolicyn.

GPO - Add local administrators

I vårt exempel fick den nya GPO:s namn: LOKALA ADMINISTRATÖRER.

Expandera mappen med namnet Grupprincipobjekt på skärmen Grupprinciphantering.

Högerklicka på ditt nya grupprincipobjekt och välj alternativet Redigera.

GPO - Configure local administrators

Expandera konfigurationsmappen Dator på skärmen för redigeraren för grupprinciper och leta upp följande objekt.

Copy to Clipboard

Högerklicka på begränsade grupper och välj alternativet att lägga till en grupp.

GPO Restricted groups

Ange önskat gruppnamn.

GPO - Local admins

På den nedre delen av skärmen, klicka på knappen Lägg till.

Ange det lokala administratörsgruppens namn.

GPO - local administrator

I vårt exempel kommer medlemmar os Active Directory-gruppen med namnet LOCAL-ADMINS automatiskt att konfigureras som medlemmar i den lokala administratörsgruppen.

Om du vill spara grupprincipkonfigurationen måste du stänga redigeraren för grupprinciper.

Grattis! Du har avslutat GPO-skapelsen.

Självstudiekurs – Tillämpa GPO:en för att konfigurera lokala administratörer

På skärmen Grupprinciphantering måste du högerklicka på organisationsenheten som önskas och välja alternativet för att länka en existerande GPO.

Windows-2012-Applocker application

I vårt exempel ska vi länka grupppolicyn med namnet LOKALA ADMINISTRATÖRER till roten av domänen.

Group policy object - Local adminstrators

Efter applicering av GPO måste du vänta i 10 eller 20 minuter.

Under denna tid kommer GPO att replikeras till andra domänkontrollanter.

Du testar konfigurationen genom att verifiera medlemmarna i den lokala administratörsgruppen på en fjärrdator.

GPO - Adding local administrator

I vårt exempel är gruppen med namnet LOCAL-ADMINS medlem i den lokala administratörsgruppen.