Vill du lära dig hur du använder en grupprincip för att konfigurera webbläsaren Google Chrome? I den här guiden visar vi hur du skapar en grupprincip för att hantera Google Chrome-konfigurationen automatiskt på alla datorer i domänen.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10
• Windows 7

Maskinvarulista:

I följande avsnitt presenteras listan över utrustning som används för att skapa den här självstudien.

Varje del av hårdvara som anges ovan finns på Amazon webbplats.

Tutorial GPO - Proxykonfiguration på Google Chrome

Hämta den senaste versionen av Google Chrome-mallen på domänkontrollanten.

GPO - Google Chrome policy template

Extrahera ZIP-filen med namnet POLICY_TEMPLATES.

I vårt exempel placerades alla filer på roten till en katalog med namnet NEDLADDNINGAR.

Gpo - Google Chrome template

Få åtkomst till katalogen med namnet WINDOWS och kopiera ADMX-filerna till katalogen Principdefinitioner.

Copy to Clipboard

Få tillgång till rätt språkunderkatalog.

Kopiera ADML-filerna till rätt språkkatalog inuti Principdefinitionerna.

Copy to Clipboard

Öppna verktyget grupprinciphantering på domänkontrollanten.

Windows 2012 - Group Policy Management

Skapa en ny grupprincip.

Windows 2012 - Group Policy Objects

Ange ett namn på den nya grupppolicyn.

Windows - Add GPO

I vårt exempel fick den nya GPO namnet: MY-GPO.

Expandera mappen med namnet Grupprincipobjekt på skärmen Grupprinciphantering.

Högerklicka på ditt nya grupprincipobjekt och välj alternativet Redigera.

Windows - Edit GPO

Expandera konfigurationsmappen User på skärmen med redigeraren för grupprinciper och leta upp följande objekt.

Copy to Clipboard

Här är konfigurationsalternativen för Google Chrome.

GPO - Google Chrome

Få åtkomst till mappen med namnet PROXY SERVER.

GPO - Google Chrome Proxy Configuration

Få åtkomst till konfigurationsobjektet med namnet Välj hur proxyserverinställningar ska anges.

Välj alternativet för att använda fasta Proxy-servrar.

GPO - Chrome Proxy Configuration

Få åtkomst till konfigurationsobjektet med namnet Adress eller URL till proxyserver.

Ange listan över önskade Proxy-servrar.

GPO - Proxy Configuration on Chrome

I vårt exempel konfigurerade vi systemet för att använda Proxyservern 192.168.0.10 och TCP-porten 3128.

Om du vill spara grupprincipkonfigurationen måste du stänga redigeraren för grupprinciper.

Grattis! Du har avslutat GPO-skapelsen.

Självstudie GPO - Google Chrome

På skärmen Grupprinciphantering måste du högerklicka på organisationsenheten som önskas och välja alternativet för att länka en existerande GPO.

Windows-2012-Applocker application

I vårt exempel ska vi länka grupppolicyn med namnet MY-GPO till domänens rot.

GPO- tutorial linking

Efter applicering av GPO måste du vänta i 10 eller 20 minuter.

Under denna tid kommer GPO att replikeras till andra domänkontrollanter.

Verifiera Chrome Proxy-konfigurationen på en fjärrdator.

GPO - Chrome Proxy Settings

I vårt exempel använde vi en GPO för att konfigurera Google Chrome-proxyservern.