Vill du lära dig hur du använder en grupprincip för att förhindra åtkomst till kontrollpanelen i Windows? I den här självstudien visar vi hur du skapar en grupprincip för att inaktivera åtkomsten till Kontrollpanelen.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10
• Windows 7

Maskinvarulista:

I följande avsnitt presenteras listan över utrustning som används för att skapa den här självstudien.

Varje del av hårdvara som anges ovan finns på Amazon webbplats.

Självstudiehandledning GPO - Förhindra åtkomst till kontrollpanelen

Öppna verktyget grupprinciphantering på domänkontrollanten.

Windows 2012 - Group Policy Management

Skapa en ny grupprincip.

Windows 2012 - Group Policy Objects

Ange ett namn på den nya grupppolicyn.

Windows - Add GPO

I vårt exempel fick den nya GPO namnet: MY-GPO.

Expandera mappen med namnet Grupprincipobjekt på skärmen Grupprinciphantering.

Högerklicka på ditt nya grupprincipobjekt och välj alternativet Redigera.

Windows - Edit GPO

Expandera konfigurationsmappen User på skärmen med redigeraren för grupprinciper och leta upp följande objekt.

Copy to Clipboard

Komma åt mappen med namnet Kontrollpanelen.

GPO - Disable Control Panel

Aktivera objektet med namnet Förbjud åtkomst till Kontrollpanelen och DATOR-inställningar.

Group Policy Object - Disable Control Panel

Om du vill spara grupprincipkonfigurationen måste du stänga redigeraren för grupprinciper.

Grattis! Du har avslutat GPO-skapelsen.

Självstudieprocesshandlednings-GPO – Inaktivera åtkomst till Kontrollpanelen

På skärmen Grupprinciphantering måste du högerklicka på organisationsenheten som önskas och välja alternativet för att länka en existerande GPO.

Windows-2012-Applocker application

I vårt exempel ska vi länka grupppolicyn med namnet MY-GPO till domänens rot.

GPO- tutorial linking

Efter applicering av GPO måste du vänta i 10 eller 20 minuter.

Under denna tid kommer GPO att replikeras till andra domänkontrollanter.

På en fjärrdator försöker du komma åt kontrollpanelen.

GPO - Prevent Control Panel access

I vårt exempel använde vi ett GPO för att förhindra åtkomst till Kontrollpanelen.