Vil du lære hvordan du leser en tekstfil ved hjelp av kommandolinjen? I denne opplæringen skal vi vise deg hvordan du bruker batch-skript til å lese en linje fra en tekstfil på en datamaskin som kjører Windows.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019
• Windows 10
• Windows 11

Liste over utstyr

Her finner du listen over utstyr som brukes til å lage denne opplæringen.

Denne koblingen vil også vise programvarelisten som brukes til å lage denne opplæringen.

Windows Relatert Tutorial:

På denne siden tilbyr vi rask tilgang til en liste over tutorials knyttet til Windows.

Batch Script - Les linjer fra en tekstfil

Start en kommandolinjemelding.

Windows - Command-line prompt

Opprett en tekstfil.

Copy to Clipboard

I vårt eksempel opprettet vi en tekstfil kalt MYFILE i roten til stasjon C.

Les linjer fra en tekstfil ved hjelp av et batch-skript.

Copy to Clipboard

Her er kommandoutdataene.

Copy to Clipboard

Gratulerer! Du kan lese fra en tekstfil ved å bruke et batch-skript.