Vil du lære hvordan du overvåker en Windows-datamaskin ved hjelp av SNMP? I denne opplæringen skal vi vise deg hvordan du installerer SNMP på Windows og hvordan du konfigurerer Zabbix-serveren til å overvåke en Windows-datamaskin uten å måtte installere Zabbix-agenten.

• Zabbix versjon: 3.4.12
• Windows version: 2012 R2

Maskinvareliste:

Følgende avsnitt presenterer listen over utstyr som brukes til å lage denne Zabbix opplæringen.

Hver del av maskinvaren som er nevnt ovenfor, finner du på Amazons nettside.

Zabbix spilleliste:

På denne siden tilbyr vi rask tilgang til en liste over videoer relatert til Zabbix installasjon.

Ikke glem å abonnere på vår youtube kanal som heter FKIT.

Opplæring - SNMP-installasjon på Windows

Først må vi installere og konfigurere SNMP-tjenesten på Windows.

Åpne Serverbehandling-programmet.

Åpne Administrer-menyen og klikk på Legg til roller og funksjoner.

Åpne funksjoner-skjermen, velg SNMP-tjenestealternativet og fullfør installasjonen.

Klikk på Legg til funksjoner-knappen på det følgende skjermbildet.

SNMP-funksjonen ble installert på datamaskinen, men vi må fortsatt konfigurere SNMP-tjenesten.

Åpne skjermbildet Windows-tjenesteadministrasjon, og få tilgang til SNMP-tjenesteegenskapene.

Åpne agentfanen, velg alle alternativene og angi enhetens kontaktinformasjon.

Åpne kategorien Sikkerhet, og velg alternativet Godta SNMP-pakker fra alle verter.

Du må opprette et skrivebeskyttet SNMP-fellesskap.

Her er et sammendrag av vårt konfigurasjonseksempel:

GokuBlack-fellesskapet har skrivebeskyttet tillatelse på Windows-serveren.

Kontaktpersonen som er ansvarlig for denne Windows-datamaskinen ble konfigurert som Zamasu.

Plasseringen av utstyret ble konfigurert som IT Room of Universe 10.

Du har installert Windows SNMP-tjenesten.

Du har konfigurert Windows SNMP-tjenesten.

Hvis du vil teste SNMP-konfigurasjonen, bruker du følgende kommandoer på en datamaskin som kjører Ubuntu Linux.

# apt-get install snmp
# snmpwalk -v2c -c GokuBlack 192.168.0.50

Her er et lite utvalg av SNMPWALK-utgangen.

iso.3.6.1.2.1.1.1.0 = STRING: "Hardware: Intel64 - Software: Windows Version 6.3
iso.3.6.1.2.1.1.2.0 = OID: iso.3.6.1.4.1.311.1.1.3.1.3
iso.3.6.1.2.1.1.3.0 = Timeticks: (614928) 1:42:29.28
iso.3.6.1.2.1.1.4.0 = STRING: "Zamasu <zamasu@dbsuper.com>"
iso.3.6.1.2.1.1.5.0 = STRING: "TECH-DC01.TECH.LOCAL"
iso.3.6.1.2.1.1.6.0 = STRING: "Universe10 - IT Room"

Gratulerer! du har installert SNMP-tjenesten på en datamaskin som kjører Windows.

Husk at Windows-brannmurprogrammet må godta tilkoblinger fra Zabbix-serveren.

Windows-brannmuren bør godta nettverkspakker på UDP-port: 161

Du kan nå bruke Zabbix-serverinstrumentbordet til å legge til denne datamaskinen i nettverksovervåkingstjenesten.

Opplæring - Zabbix Monitor Windows ved hjelp av SNMP

Nå må vi få tilgang til Zabbix-serverinstrumentbordet og legge til Windows-datamaskinen som vert.

Åpne nettleseren din og skriv inn IP-adressen til webserveren pluss /zabbix.

I vårt eksempel ble følgende URL skrevet inn i nettleseren:

• http://35.162.85.57/zabbix

Bruk standard brukernavn og standardpassord på påloggingsskjermen.

• Standard brukernavn: Admin
• Standard passord: zabbix

zabbix login

Etter en vellykket pålogging, vil du bli sendt til Zabbix Dashboard.

zabbix dashboard

Åpne Konfigurasjon-menyen på instrumentbordskjermen, og velg Vert-alternativet.

Øverst til høyre på skjermen klikker du på Opprett vert-knappen.

I skjermbildet Vertskonfigurasjon må du angi følgende informasjon:

• Vertsnavn - Skriv inn et vertsnavn for å identifisere Windows-serveren.
• Synlig vertsnavn - Gjenta vertsnavnet.
• Ny gruppe - Skriv inn et navn for å identifisere en gruppe lignende enheter.
• Agent Interface - Klikk på Fjern alternativet.
• SNMP Interface - Skriv inn IP-adressen til Windows-serveren.

Her er det opprinnelige bildet, før vår konfigurasjon.

Her er det nye bildet med vår konfigurasjon.

Deretter må vi konfigurere SNMP-fellesskapet som Zabbix vil bruke til å koble til på Windows-datamaskinen.

Åpne Makroer-fanen øverst på skjermen.

Opprett en makro med navnet{ $SNMP_COMMUNITY}

Makroverdien {$SNMP_COMMUNITY} bør være Windows-datamaskinens SNMP-fellesskap.

Deretter må vi knytte verten til en bestemt nettverksovervåkingsmal.

Som standard kommer Zabbix med et stort utvalg av overvåkingsmaler.

Åpne Maler-fanen øverst på skjermen.

Klikk på Velg-knappen og finn malen med navnet: TEMPLATE OS Windows SNMPv2.

Klikk på Legg til-knappen (1).

Klikk på Legg til-knappen (2).

Etter noen minutter vil du kunne se det første resultatet på Zabbix Dashboard.

Det endelige resultatet vil ta minst en time.

Som standard vil Zabbix vente 1 time med å oppdage antall grensesnitt som er tilgjengelige på Windows-datamaskinen.

Som standard vil Zabbix vente 1 time før du samler inn informasjon fra nettverksgrensesnittene.

For å teste konfigurasjonen, gå til Overvåking-menyen og klikk på Grafer-alternativet.

Zabbix graphic

Velg gruppen som heter ALL øverst til høyre på skjermen.

Velg vertsnavnet for Windows-datamaskinen.

Velg grafen med navnet: MINNEUTNYTTELSE

Du bør kunne se grafikken av Minne utnyttelse.

Gratulerer! Du har konfigurert Zabbix-serveren til å overvåke en Windows-datamaskin.