Vil du lære hvordan du bruker Zabbix til å overvåke en TCP-port? I denne opplæringen skal vi vise deg hvordan du konfigurerer TCP-portovervåking på 5 minutter eller mindre.

• Zabbix 3.4.12

Liste over utstyr

Her finner du listen over utstyr som brukes til å lage denne opplæringen.

Denne koblingen vil også vise programvarelisten som brukes til å lage denne opplæringen.

Zabbix spilleliste:

På denne siden tilbyr vi rask tilgang til en liste over videoer relatert til Zabbix installasjon.

Ikke glem å abonnere på vår youtube kanal som heter FKIT.

Opplæring Zabbix - Overvåk en TCP-port

Nå må vi få tilgang til Zabbix-serverdashbordet og legge til en ny vert.

Åpne nettleseren din og skriv inn IP-adressen til webserveren pluss /zabbix.

I vårt eksempel ble følgende URL skrevet inn i nettleseren:

• http://35.162.85.57/zabbix

Bruk standard brukernavn og standardpassord på påloggingsskjermen.

• Standard brukernavn: Admin
• Standard passord: zabbix

zabbix login

Etter en vellykket pålogging, vil du bli sendt til Zabbix Dashboard.

zabbix dashboard

Åpne Konfigurasjon-menyen på instrumentbordskjermen, og velg Vert-alternativet.

Øverst til høyre på skjermen klikker du på Opprett vert-knappen.

I skjermbildet Vertskonfigurasjon må du angi følgende informasjon:

• Vertsnavn - Skriv inn et vertsnavn som skal overvåkes.
• Synlig vertsnavn - Gjenta vertsnavnet.
• Ny gruppe - Skriv inn et navn for å identifisere en gruppe lignende enheter.
• Agent Interface - Skriv inn IP-adressen til vertsnavnet.

Her er det opprinnelige bildet, før vår konfigurasjon.

Her er det nye bildet med vår konfigurasjon.

Klikk på Legg til-knappen for å inkludere denne verten på Zabbix-databasen.

Åpne Konfigurasjon-menyen på instrumentbordskjermen, og velg Vert-alternativet.

Finn og klikk på vertsnavnet du opprettet før.

I vårt eksempel valgte vi vertsnavnet: TECHEXPERT WEB SERVER

Åpne kategorien Programmer i skjermbildet Vertsegenskaper.

Øverst til høyre på skjermen klikker du på Opprett program-knappen.

Opprett et nytt program kalt TCP-status i skjermbildet Vertsprogrammer.

Når du har fullført programopprettingen, åpner du kategorien Elementer.

Øverst til høyre på skjermen klikker du på Opprett element-knappen.

I skjermbildet Oppretting av elementer må du konfigurere følgende elementer:

• Navn: Skriv inn en identifikasjon til TCP-porten.

• Type: Enkel sjekk

• Nøkkel: net.tcp.service[http,,80]

• Type informasjon: Numerisk (usignert)

• Oppdateringsintervall: 60 sekunder

• Vis verdi: Tjenestetilstand

• Program: TCP-status

Klikk på Legg til-knappen og fullfør vareopprettingen.

Vent i 5 minutter.

For å teste konfigurasjonen, gå til Overvåking-menyen og klikk på Siste data-alternativet.

Bruk filterkonfigurasjonen til å velge ønsket vertsnavn.

I vårt eksempel valgte vi vertsnavnet TECHEXPERT WEB SERVER

Klikk på Bruk-knappen.

Du skal kunne se resultatene av TCP-portovervåkingen ved hjelp av Zabbix.

I vårt eksempel kunne vi overvåke statusen til TCP-port 80 for en vert.

Gratulerer! Du har konfigurert Zabbix-serveren til å overvåke statusen for TCP-port.

Hvis du vil overvåke tcp-portytelsen, oppretter du et nytt element ved hjelp av følgende eksempel.

I vårt eksempel overvåker vi ytelsen til TCP-port 80 til en vert.

Øverst til høyre på skjermen klikker du på Opprett element-knappen.

I skjermbildet Oppretting av elementer må du konfigurere følgende elementer:

• Navn: Angi en identifikasjon.

• Type: Enkel sjekk

• Nøkkel: net.tcp.service.perf[http,,80]

• Type informasjon: Numerisk (flottør)

• Enheter: s

• Oppdateringsintervall: 60 sekunder

• Vis verdi: Som det er

• Program: TCP-status