Vil du lære hvordan du bruker Zabbix til å overvåke en HP-bryter? I denne opplæringen skal vi vise deg hvordan du konfigurerer SNMP-tjenesten på en HP-bryter og hvordan du bruker Zabbix til å overvåke HP-bryteren ved hjelp av SNMP.

• Zabbix version: 3.4.12
• HP Switch model: 1910 and 1920

Maskinvareliste:

Følgende avsnitt presenterer listen over utstyr som brukes til å lage denne Zabbix opplæringen.

Hver del av maskinvaren som er nevnt ovenfor, finner du på Amazons nettside.

Zabbix spilleliste:

På denne siden tilbyr vi rask tilgang til en liste over videoer relatert til Zabbix installasjon.

Ikke glem å abonnere på vår youtube kanal som heter FKIT.

Opplæring - SNMP på HP-bryter

Først må vi aktivere og konfigurere SNMP-tjenesten på HP Switch.

Bruk konsollen, telnet eller ssh til å koble til kommandolinjen på bryteren og logge på med en bruker som har administrative rettigheter.

Etter en vellykket pålogging vises konsollens kommandolinje.

Bruk kommandoen systemvisning til å gå inn i rettighetsmodus.

Bruk følgende kommandoer til å konfigurere SNMP-tjenesten.

# system-view
# snmp-agent
# snmp-agent sys-info version v2c
# snmp-agent sys-info contact Zamasu <zamasu@dbsuper.com>
# snmp-agent sys-info location Universe10 - IT Room
# snmp-agent community read GokuBlack

GokuBlack-fellesskapet har skrivebeskyttet tillatelse på HP-bryteren.

Kontaktpersonen som er ansvarlig for denne bryteren ble konfigurert som Zamasu.

Plasseringen av utstyret ble konfigurert som IT Room of Universe 10.

Ikke glem å lagre bryterkonfigurasjonen.

# save

Du har konfigurert HP Switch SNMP-tjenesten.

La oss nå teste SNMP-kommunikasjonen mellom Zabbix-serveren og HP-bryteren.

Bruk følgende kommandoer til å installere og teste SNMP-kommunikasjonen på Zabbix-serverkonsollen.

# apt-get install snmp
# snmpwalk -v2c -c GokuBlack 192.168.0.200

I vårt eksempel brukte Zabbix-serveren kommandoen SNMPWALK til å teste kommunikasjonen.

I vårt eksempel har HP Switch IP-adressen 192.168.0.200.

Her er et lite utvalg av SNMPWALK-utgangen.

SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = STRING: HPE V1910-48G Switch Software Version 5.20, Release 1519P03
Copyright(c) 2010-2017 Hewlett Packard Enterprise Development, L.P.
SNMPv2-MIB::sysObjectID.0 = OID: SNMPv2-SMI::enterprises.25506.11.1.85
DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Timeticks: (197804302) 22 days, 21:27:23.02
SNMPv2-MIB::sysContact.0 = STRING: Zamasu <zamasu@dbsuper.com>
SNMPv2-MIB::sysName.0 = STRING: TECH-SW01
SNMPv2-MIB::sysLocation.0 = STRING: Universe10 - IT Room

Gratulerer, SNMP-tjenesten ble konfigurert på HP Switch.

Opplæring - Zabbix Konfigurasjon

Nå må vi få tilgang til Zabbix-serverdashbordet og legge til HP Switch som vert.

Åpne nettleseren din og skriv inn IP-adressen til webserveren pluss /zabbix.

I vårt eksempel ble følgende URL skrevet inn i nettleseren:

• http://35.162.85.57/zabbix

Bruk standard brukernavn og standardpassord på påloggingsskjermen.

• Standard brukernavn: Admin
• Standard passord: zabbix

zabbix login

Etter en vellykket pålogging, vil du bli sendt til Zabbix Dashboard.

zabbix dashboard

Åpne Konfigurasjon-menyen på instrumentbordskjermen, og velg Vert-alternativet.

Øverst til høyre på skjermen klikker du på Opprett vert-knappen.

I skjermbildet Vertskonfigurasjon må du angi følgende informasjon:

• Vertsnavn - Skriv inn et vertsnavn for å identifisere
• Synlig vertsnavn - Gjenta vertsnavnet.
• Ny gruppe - Skriv inn et navn for å identifisere en gruppe lignende enheter.
• Agent Interface - Klikk på Fjern-knappen.
• SNMP-grensesnitt - Klikk på Legg til-knappen og skriv inn IP-adressen til HP-bryteren.

Her er det opprinnelige bildet, før vår konfigurasjon.

Her er det nye bildet med vår konfigurasjon.

Deretter må vi konfigurere SNMP-fellesskapet som Zabbix vil bruke til å koble til på HP-bryteren.

Åpne Makroer-fanen øverst på skjermen.

Opprett en makro med navnet{ $SNMP_COMMUNITY}

Makroverdien {$SNMP_COMMUNITY} bør være HP Switch SNMP-fellesskapet.

I vårt eksempel er verdien {$SNMP_COMMUNITY} GokuBlack

Deretter må vi knytte verten til en bestemt nettverksovervåkingsmal.

Som standard kommer Zabbix med et stort utvalg av overvåkingsmaler.

Åpne Maler-fanen øverst på skjermen.

Klikk på Velg-knappen og finn malen som heter: Mal Net HP Comware HH3C SNMPv2

Klikk på Legg til-knappen (1).

Klikk på Legg til-knappen (2).

Etter noen minutter vil du kunne se det første resultatet på Zabbix Dashboard.

Det endelige resultatet vil ta minst en time.

Som standard vil Zabbix vente 1 time for å oppdage antall grensesnitt som er tilgjengelige på bryteren.

Som standard venter Zabbix 1 time før du samler inn informasjon fra HP Switch-grensesnittene.

Gratulerer! Du har konfigurert Zabbix-serveren til å overvåke en HP-bryter.