Vil du lære hvordan du bruker Zabbix Userparameter-funksjonen? I denne opplæringen skal vi vise deg hvordan du konfigurerer Zabbix Userparameter og oppretter et egendefinert skript for å overvåke en datamaskin som kjører Windows.

• Zabbix version: 3.4.12
• Windows version: 7 Enterprise

Datamaskinen som kjører Windows må ha Zabbix-agenten installert.

Maskinvareliste:

Følgende avsnitt presenterer listen over utstyr som brukes til å lage denne Zabbix opplæringen.

Hver del av maskinvaren som er nevnt ovenfor, finner du på Amazons nettside.

Zabbix spilleliste:

På denne siden tilbyr vi rask tilgang til en liste over videoer relatert til Zabbix installasjon.

Ikke glem å abonnere på vår youtube kanal som heter FKIT.

Opplæring - Opprette et Windows-skript

Først må du installere Zabbix-agenten på datamaskinen som kjører Windows.

Installasjon av Zabbix-agent på Windows.

Deretter, la oss lage et skript som vil gi oss svaret som Zabbix agent ikke var i stand til å gi.

I vårt eksempel vil vi vite hvem som er logget på Windows-datamaskinen for øyeblikket.

Åpne notisblokk, og opprett et BATCH SCRIPT kalt check_username.bat med følgende innhold.

@echo off
FOR /F "tokens=2 delims=={}" %%A IN ('WMIC ComputerSystem Get UserName /format:list') DO (
echo %%A
)

Lagre skriptet med navnet check_username.bat i mappen C:\Zabbix.

Åpne en DOS-ledetekst, og prøv å check_username.bat-skriptet.

C:\>c:
C:\>cd zabbix
C:\zabbix>check_user.bat

TECHEXPERT\administrator

I vårt eksempel viste skriptet når det utføres brukernavnet til brukeren logget på denne datamaskinen.

I vårt eksempel bruker bruker bruker administratoren denne datamaskinen.

Dette skriptet ble opprettet for Windows 7 og fungerer ikke på Windows Server-versjoner.

Skriptet er ikke den viktige delen av denne opplæringen, må du lage skript eller kommandoer som passer til dine behov.

Nå må vi integrere manuset vårt til Zabbix-agenten.

Åpne Notisblokk-programmet, og rediger zabbix_agentd.win.conf-konfigurasjonsfilen.

Filen filen zabbix_agentd.win.conf er funnet inne i mappen C:\Zabbix.

Her er filen, før vår konfigurasjon

Server=127.0.0.1,200.200.200.200
ServerActive=200.200.200.200
Logfile=C:\zabbix\zabbix_agent.log

Her er den nye filen med vår konfigurasjon.

Server=127.0.0.1,200.200.200.200
ServerActive=200.200.200.200
Logfile=C:\zabbix\zabbix_agent.log
UserParameter=computer.windows.user,c:\zabbix\check_user.bat

For å fullføre konfigurasjonen må du starte Zabbix Agent på nytt som kjører i denne datamaskinen.

Hvis du ikke vet hvordan du starter Zabbix-agenten på nytt, kan du starte datamaskinen på nytt.

Nå kan Zabbix-serveren kontakte denne datamaskinen og be om følgende informasjon: computer.windows.user

Zabbix-agenten som er installert på Windows-datamaskinen, må informere brukeren som er logget på.

For å teste konfigurasjonen vår, skriv inn følgende kommando på Zabbix-serverkonsollen:

# zabbix_get -s 192.168.0.50 -p 10050 -k "computer.windows.user"

TECHEXPERT\administrator

Som du kan se, er Zabbix-serveren i stand til å få denne informasjonen fra agenten eksternt.

Opplæring - Zabbix UserParameter Konfigurasjon

Nå må vi få tilgang til Zabbix-serverinstrumentbordet og legge til Windows-datamaskinen som vert.

Åpne nettleseren din og skriv inn IP-adressen til webserveren pluss /zabbix.

I vårt eksempel ble følgende URL skrevet inn i nettleseren:

• http://35.162.85.57/zabbix

Bruk standard brukernavn og standardpassord på påloggingsskjermen.

• Standard brukernavn: Admin
• Standard passord: zabbix

zabbix login

Etter en vellykket pålogging, vil du bli sendt til Zabbix Dashboard.

zabbix dashboard

Åpne Konfigurasjon-menyen på instrumentbordskjermen, og velg Vert-alternativet.

Øverst til høyre på skjermen klikker du på Opprett vert-knappen.

I skjermbildet Vertskonfigurasjon må du angi følgende informasjon:

• Vertsnavn - Skriv inn et vertsnavn som skal overvåkes.
• Synlig vertsnavn - Gjenta vertsnavnet.
• Ny gruppe - Skriv inn et navn for å identifisere en gruppe lignende enheter.
• Agent Interface - Skriv inn IP-adressen til vertsnavnet.

Her er det opprinnelige bildet, før vår konfigurasjon.

Her er det nye bildet med vår konfigurasjon.

Klikk på Legg til-knappen for å inkludere denne verten på Zabbix-databasen.

Åpne Konfigurasjon-menyen på instrumentbordskjermen, og velg Vert-alternativet.

Finn og klikk på vertsnavnet du opprettet før.

I vårt eksempel valgte vi vertsnavnet: WINDOWS7

Åpne kategorien Programmer i skjermbildet Vertsegenskaper.

Øverst til høyre på skjermen klikker du på Opprett program-knappen.

Opprett et nytt program kalt Windows på skjermbildet Vertsprogrammer.

Når du har fullført programopprettingen, åpner du kategorien Elementer.

Øverst til høyre på skjermen klikker du på Opprett element-knappen.

I skjermbildet Oppretting av elementer må du konfigurere følgende elementer:

• Navn: Angi en identifikasjon til Userparameter-elementet.
• Type: Zabbix Agent
• Nøkkel: En egendefinert nøkkel til brukerparameteren
• Type informasjon: Vårt eksempel bruker Tekst
• Oppdateringsintervall: 60 sekunder
• Program: Windows

Klikk på Legg til-knappen og fullfør vareopprettingen.

Vent i 5 minutter.

For å teste konfigurasjonen, gå til Overvåking-menyen og klikk på Siste data-alternativet.

Bruk filterkonfigurasjonen til å velge ønsket vertsnavn.

I vårt eksempel valgte vi vertsnavnet WINDOWS7.

Klikk på Bruk-knappen.

Du skal kunne se resultatene av brukerparameterovervåkingen ved hjelp av Zabbix.

Gratulerer! Du har konfigurert Zabbix Userparameter-funksjonen.