Vil du lære hvordan du bruker Zabbix til å overvåke et HP iLO-grensesnitt? I denne opplæringen skal vi vise deg hvordan du konfigurerer SNMP-tjenesten på et HP iLO-grensesnitt og hvordan du bruker Zabbix til å overvåke iLO ved hjelp av SNMP.

• Zabbix version: 3.4.12
• HP iLO Model: DL380 - HP iLO

Maskinvareliste:

Følgende avsnitt presenterer listen over utstyr som brukes til å lage denne Zabbix opplæringen.

Hver del av maskinvaren som er nevnt ovenfor, finner du på Amazons nettside.

Zabbix spilleliste:

På denne siden tilbyr vi rask tilgang til en liste over videoer relatert til Zabbix installasjon.

Ikke glem å abonnere på vår youtube kanal som heter FKIT.

Opplæring - SNMP på HP iLO

Først må vi aktivere og konfigurere SNMP-tjenesten på HP iLO-grensesnittet.

Åpne en nettleserprogramvare, skriv inn IP-adressen til iLO-grensesnittet ditt og få tilgang til det administrative webgrensesnittet.

Skriv inn den administrative påloggingsinformasjonen på skjermbildet for rask pålogging.

Standard tilgangsinformasjon for fabrikk:
• Badekar eller Brukernavn: Administrator
• Badekar eller Passord: Tilgjengelig på informasjonsetiketten på serveren

Etter en vellykket pålogging vises den administrative menyen.

Åpne iLO Administration-menyen, og velg administrasjonsalternativet.

Velg alternativet Agentløs administrasjon på Administrasjon-skjermen.

• Badekar eller Konfigurer posisjonen din.
• Badekar eller Konfigurere kontaktinformasjonen
• Badekar eller Konfigurer det skrivebeskyttede SNMP-fellesskapet.

Etter at du har fullført SNMP-konfigurasjonen, klikker du på Bruk-knappen.

Du er ferdig med HP iLO SNMP-konfigurasjonen.

Du har konfigurert HP iLO SNMP-tjenesten.

La oss nå teste SNMP-kommunikasjonen mellom Zabbix-serveren og HP iLO-grensesnittet.

Bruk følgende kommandoer til å installere og teste SNMP-kommunikasjonen på Zabbix-serverkonsollen.

# apt-get install snmp
# snmpwalk -v2c -c VegetaRocks 192.168.0.200

I vårt eksempel brukte Zabbix-serveren kommandoen SNMPWALK til å teste kommunikasjonen.

I vårt eksempel har HP iLO-grensesnittet IP-adressen 192.168.0.200.

Gratulerer, SNMP-tjenesten ble konfigurert på HP iLO-grensesnittet.

Opplæring - Zabbix-skjerm HP iLO

Nå må vi få tilgang til Zabbix-serverdashbordet og legge til HP Switch som vert.

Åpne nettleseren din og skriv inn IP-adressen til webserveren pluss /zabbix.

I vårt eksempel ble følgende URL skrevet inn i nettleseren:

• http://35.162.85.57/zabbix

Bruk standard brukernavn og standardpassord på påloggingsskjermen.

• Standard brukernavn: Admin
• Standard passord: zabbix

zabbix login

Etter en vellykket pålogging, vil du bli sendt til Zabbix Dashboard.

zabbix dashboard

Åpne Konfigurasjon-menyen på instrumentbordskjermen, og velg Vert-alternativet.

Øverst til høyre på skjermen klikker du på Opprett vert-knappen.

I skjermbildet Vertskonfigurasjon må du angi følgende informasjon:

• Vertsnavn - Skriv inn et vertsnavn for å identifisere HP iLO-grensesnittet
• Synlig vertsnavn - Gjenta vertsnavnet.
• Ny gruppe - Skriv inn et navn for å identifisere en gruppe lignende enheter.
• Agent Interface - Klikk på Fjern-knappen.
• SNMP Interface - Klikk på Legg til-knappen og skriv inn IP-adressen til iLO-grensesnittet.

Her er det opprinnelige bildet, før vår konfigurasjon.

Her er det nye bildet med vår konfigurasjon.

Deretter må vi konfigurere SNMP-fellesskapet som Zabbix vil bruke til å koble til på HP iLO-grensesnittet.

Åpne Makroer-fanen øverst på skjermen.

Opprett en makro med navnet{ $SNMP_COMMUNITY}

Makroverdien {$SNMP_COMMUNITY} bør være HP iLO SNMP-fellesskapet.

I vårt eksempel er verdien {$SNMP_COMMUNITY} VegetaRocks

Deretter må vi knytte verten til en bestemt nettverksovervåkingsmal.

Som standard kommer Zabbix med et stort utvalg av overvåkingsmaler.

Åpne Maler-fanen øverst på skjermen.

Klikk på Velg-knappen og finn malen heter: Mal OS Linux SNMPv2

Klikk på Legg til-knappen (1).

Klikk på Legg til-knappen (2).

Etter noen minutter vil du kunne se det første resultatet på Zabbix Dashboard.

Det endelige resultatet vil ta minst en time.

Som standard vil Zabbix vente 1 time med å oppdage antall grensesnitt som er tilgjengelige på HP iLO.

Som standard vil Zabbix vente 1 time før du samler inn informasjon fra HP iLO-nettverksgrensesnittet.

Gratulerer! Du har konfigurert Zabbix-serveren til å overvåke et HP iLO-grensesnitt.