Vill du lära dig att använda Zabbix för att övervaka ett HP iLO-gränssnitt? I den här guiden, vi ska visa dig hur du konfigurerar SNMP-tjänsten på ett HP iLO-gränssnitt och hur man använder Zabbix för att övervaka iLO med hjälp av SNMP.

• Zabbix 3.4.12
• HP iLO Model: DL380 - HP iLO

Utrustning lista

Här kan du hitta listan över utrustning som används för att skapa denna tutorial.

Denna länk kommer också att visa programvaran lista som används för att skapa denna tutorial.

Zabbix spellista:

På den här sidan erbjuder vi snabb tillgång till en lista med videor relaterade till Zabbix-installation.

Glöm inte att prenumerera på vår youtube-kanal som heter FKIT.

Självstudie - SNMP på HP iLO

Först måste vi aktivera och konfigurera SNMP-tjänsten på HP iLO-gränssnittet.

Öppna en webbläsare programvara, ange IP-adressen till ditt iLO-gränssnitt och få tillgång till administrativa webbgränssnittet.

Ange den administrativa inloggningsinformationen på skärmen för prompt.

Standardåtkomstinformation för fabrik:
Username: Administrator
Lösenord: Finns på informationsetiketten på din server

Efter en lyckad inloggning kommer den administrativa menyn att visas.

Få tillgång till iLO-administrationsmenyn och välj alternativet Hantering.

På skärmen Hantering väljer du alternativet Agentless management.

Konfigurera din plats.
Konfigurera din kontaktinformation
Konfigurera din SNMP-gemenskap med skrivskydd.

Efter avslutad SNMP-konfiguration klickar du på knappen Verkställ.

Du har avslutat HP iLO SNMP-konfigurationen framgångsrikt.

Du har konfigurerat HP iLO SNMP-tjänsten utan framgång.

Nu, låt oss testa SNMP kommunikationen mellan Zabbix servern och HP iLO-gränssnittet.

På Zabbix-serverkonsolen använder du följande kommandon för att installera och testa SNMP-kommunikationen.

Copy to Clipboard

I vårt exempel använde Zabbix-servern kommandot SNMPWALK för att testa kommunikationen.

I vårt exempel har HP iLO-gränssnittet IP-adressen 192.168.0.200.

Grattis, SNMP-tjänsten konfigurerades framgångsrikt på HP iLO-gränssnittet.

Självstudie - Zabbix Monitor HP iLO

Nu måste vi komma åt Zabbix-serverns instrumentpanel och lägga till HP-switchen som värd.

Öppna din webbläsare och ange IP-adressen till din webbserver plus / zabbix.

I vårt exempel angavs följande webbadress i Webbläsaren:

• http://35.162.85.57/zabbix

På inloggningsskärmen använder du standardanvändarnamnet och standardlösenordet.

• Standard användarnamn: Admin
• Standardlösenord: zabbix

zabbix login

Efter en lyckad inloggning kommer du att skickas till Zabbix Dashboard.

zabbix dashboard

På instrumentpanelsskärmen kommer du åt konfigurationsmenyn och väljer alternativet Värd.

Längst upp till höger på skärmen klickar du på knappen Skapa värd.

På skärmen Värdkonfiguration måste du ange följande information:

• Värdnamn - Ange ett Hostname för att identifiera HP iLO-gränssnittet
• Synligt Värdnamn - Upprepa värdnamnet.
• Ny grupp - Ange ett namn för att identifiera en grupp av liknande enheter.
• Agent Interface - Klicka på knappen Ta bort.
• SNMP Interface - Klicka på Knappen Lägg till och ange IP-adressen för iLO-gränssnittet.

Här är den ursprungliga bilden, innan vår konfiguration.

Här är den nya bilden med vår konfiguration.

Därefter måste vi konfigurera SNMP-communityn som Zabbix kommer att använda för att ansluta på GRÄNSSNITTET HP iLO.

Få åtkomst till fliken Makron högst upp på skärmen.

Skapa ett makro med namnet: {$SNMP_COMMUNITY}

Makrovärdet {$SNMP_COMMUNITY} ska vara HP iLO SNMP-communityn.

I vårt exempel är värdet för {$SNMP_COMMUNITY} VegetaRocks

Därefter måste vi associera värden med en specifik mall för nätverksövervakaren.

Som standard levereras Zabbix med en stor mängd övervakningsmallar.

Få åtkomst till fliken Mallar högst upp på skärmen.

Klicka på Knappen Välj och leta reda på mallen som heter: Template OS Linux SNMPv2

Klicka på Lägg till-knappen (1).

Klicka på Lägg till knappen (2).

Efter några minuter kommer du att kunna se det initiala resultatet på Zabbix Dashboard.

Slutresultatet kommer att ta minst en timme.

Som standard kommer Zabbix vänta 1 timme för att upptäcka antalet gränssnitt som finns på HP iLO.

Som standard väntar Zabbix 1 timme innan information samlas in från HP iLO-nätverksgränssnittet.

Grattis! Du har konfigurerat Zabbix-servern så att den övervakar ett HP iLO-gränssnitt.