Vill du lära dig att använda Zabbix Ping monitor funktionen? I den här guiden, vi kommer att visa dig hur du konfigurerar Zabbix att övervaka en Värd med hjälp av ICMP paket.

• Zabbix version: 3.4.12
• Ubuntu Linux-version: 18

Maskinvarulista:

I följande avsnitt presenteras listan över utrustning som används för att skapa denna Zabbix handledning.

Varje del av hårdvara som anges ovan finns på Amazon webbplats.

Zabbix spellista:

På den här sidan erbjuder vi snabb tillgång till en lista med videor relaterade till Zabbix-installation.

Glöm inte att prenumerera på vår youtube-kanal som heter FKIT.

Självstudien - Aktivera Zabbix ICMP-pingövervakning

Först måste vi installera FPING-paketet för att göra det möjligt för Zabbix att utföra ICMP-kontroller.

Vi måste också ta del av FPING-programmets plats.

Använd vilket kommando för att ta reda på FPING-programmets plats.

# apt-get update
# apt-get install fping
# which fping

/usr/bin/fping

I vårt exempel hittades FPING-programmet inne i katalogen: /usr/bin

Därefter måste vi redigera Zabbix-serverns konfigurationsfil och aktivera funktionen för ICMP-övervakaren.

På Linux-konsolen använder du följande kommandon för att hitta platsen för zabbix_server.conf-filen.

I vårt exempel zabbix_server.conf filen var belägen under / usr / lokal / etc.

Efter att ha hittat måste du redigera zabbix_server.conf-filen.

# updatedb
# locate zabbix_server.conf
# vi /usr/local/etc/zabbix_server.conf

Här är den ursprungliga filen, innan vår konfiguration.

LogFile=/tmp/zabbix_server.log
DBHost=localhost
DBName=zabbix
DBUser=zabbix
DBPassword=kamisama321
Timeout=4
LogSlowQueries=3000

Lägg till StartPingers=10 i slutet av konfigurationsfilen.

Lägg till FpingLocation=/usr/bin/fping i slutet av konfigurationsfilen.

Här är den nya filen med vår konfiguration.

LogFile=/tmp/zabbix_server.log
DBHost=localhost
DBName=zabbix
DBUser=zabbix
DBPassword=kamisama321
Timeout=4
LogSlowQueries=3000
StartPingers=10
FpingLocation=/usr/bin/fping

Den Zabbix servern var konfigurerad för att starta automatiskt 10 processer för att samla in ICMP PING information.

Den Zabbix servern fick veta att / usr / sbin / fping är rätt väg till FPING kommandot.

Nu måste du starta om Zabbix-tjänsten.

Om du använde vår installationsguide kan du starta om Zabbix med följande kommando:

# /etc/init.d/zabbix-server restart

Om Zabbix-servern startades utan problem bör du se ett meddelande som liknar detta på loggfilen:

15527:20180807:144646.407 server #33 started [icmp pinger #1]

15529:20180807:144646.407 server #34 started [icmp pinger #2]

15532:20180807:144646.408 server #35 started [icmp pinger #3]

15535:20180807:144646.408 server #37 started [icmp pinger #5]

15537:20180807:144646.409 server #39 started [icmp pinger #7]

15534:20180807:144646.410 server #36 started [icmp pinger #4]

15536:20180807:144646.411 server #38 started [icmp pinger #6]

15538:20180807:144646.411 server #40 started [icmp pinger #8]

15541:20180807:144646.412 server #41 started [icmp pinger #9]

15543:20180807:144646.412 server #42 started [icmp pinger #10]

I vårt exempel finns Zabbix-serverns loggfil zabbix_server.log inuti katalogen /tmp.

I vårt exempel startade Zabbix-servern 10 ICMP PING-datainsamlarprocesser automatiskt.

Grattis! du har aktiverat funktionen som krävs för att övervaka ICMP PING på Zabbix.

Du kan nu använda Zabbix-serverns instrumentpanel för att övervaka ICMP PING.

Självstudie - Zabbix Monitor ICMP Ping

Nu måste vi komma åt Zabbix-serverns instrumentpanel och lägga till Linux-datorn som värd.

Öppna din webbläsare och ange IP-adressen till din webbserver plus / zabbix.

I vårt exempel angavs följande webbadress i Webbläsaren:

• http://35.162.85.57/zabbix

På inloggningsskärmen använder du standardanvändarnamnet och standardlösenordet.

• Standard användarnamn: Admin
• Standardlösenord: zabbix

zabbix login

Efter en lyckad inloggning kommer du att skickas till Zabbix Dashboard.

zabbix dashboard

På instrumentpanelsskärmen kommer du åt konfigurationsmenyn och väljer alternativet Värd.

Längst upp till höger på skärmen klickar du på knappen Skapa värd.

På skärmen Värdkonfiguration måste du ange följande information:

• Värdnamn - Ange ett Hostname som ska övervakas.
• Synligt Värdnamn - Upprepa värdnamnet.
• Ny grupp - Ange ett namn för att identifiera en grupp av liknande enheter.
• Agentgränssnitt - Ange IP-adressen för värdnamnet.

Här är den ursprungliga bilden, innan vår konfiguration.

Här är den nya bilden med vår konfiguration.

Klicka på Knappen Lägg till för att inkludera denna värd på Zabbix-databasen.

På instrumentpanelsskärmen kommer du åt konfigurationsmenyn och väljer alternativet Värd.

Leta upp och klicka på värdnamnet som du skapade innan.

I vårt exempel valde vi värdnamnet: GOOGLE

På skärmen Värdegenskaper kommer du åt fliken Program.

På den övre högra delen av skärmen, klicka på knappen Skapa program.

På skärmen Värdprogram skapar du ett nytt program med namnet TEST-ICMP.

När du har avslutat skapandet av program kommer du åt fliken Objekt.

På den övre högra delen av skärmen, klicka på knappen Skapa objekt.

På skärmen För att skapa objekt behöver du konfigurera följande objekt:

• Namn: Ange en identifiering till ICMP-övervakningsobjektet.
• Typ: Enkel kontroll
• Typ av information: Numerisk (Osignerad)
• Uppdateringsintervall: 60 Sekunder
• Visa värde: Servicetillstånd
• Tillämpning: TEST-ICMP

Klicka på Lägg till knappen och avsluta Objektet skapas.

Vänta 5 minuter.

För att kunna testa din konfiguration, få tillgång till övervakningsmenyn och klicka på alternativet Senaste data.

Använd filterkonfigurationen för att välja önskat värdnamn.

I vårt exempel valde vi värdnamnet GOOGLE

Klicka på knappen Ansök.

Du bör kunna se resultatet av din ICMP PING-övervakning med hjälp av Zabbix.

Grattis! Du har konfigurerat Zabbix-servern för att övervaka en värd med ICMP PING.

Det är viktigt att säga att Zabbix kommer med en mycket komplett ICMP PING-monitor mall.

Om du bestämmer dig för att använda ICMP-mallen behöver du inte göra allt manuellt, som vi gjorde.

Att använda Zabbix ICMP-mallen, efter att ha lagt till en ny värd.

Få tillgång till fliken Mallar och koppla mallen med namnet: Mallmodul ICMP Ping

Den här videon visar hur du övervakar en värd med hjälp av ICMP-mallen.