Vill du lära dig att använda Zabbix IPMI-monitorfunktionen? I den här guiden, vi kommer att visa dig hur du konfigurerar Zabbix att övervaka en Värd med hjälp av IPMI-protokoll.

• Zabbix version: 3.4.12
• Ubuntu Linux version: 18

Maskinvarulista:

I följande avsnitt presenteras listan över utrustning som används för att skapa denna Zabbix handledning.

Varje del av hårdvara som anges ovan finns på Amazon webbplats.

Zabbix spellista:

På den här sidan erbjuder vi snabb tillgång till en lista med videor relaterade till Zabbix-installation.

Glöm inte att prenumerera på vår youtube-kanal som heter FKIT.

Självstudien – Aktivera Zabbix IPMI-övervakning

Först måste vi installera IPMITOOL-paketet för att zabbix ska kunna utföra IPMI-kontroller.

Vi måste också ta del av IPMITOOL programmet plats.

Använd kommandot WHICH för att ta reda på IPMITOOL-programmets plats.

# apt-get update
# apt-get install openipmi libopenipmi0 ipmitool
# which ipmitool

/usr/bin/ipmitool

I vårt exempel hittades IPMITOOL-programmet inne i katalogen: /usr/bin

Därefter måste vi redigera Zabbix-serverns konfigurationsfil och aktivera IPMI-monitorfunktionen.

På Linux-konsolen använder du följande kommandon för att hitta platsen för zabbix_server.conf-filen.

I vårt exempel zabbix_server.conf filen var belägen under / usr / lokal / etc.

Efter att ha hittat måste du redigera zabbix_server.conf-filen.

# updatedb
# locate zabbix_server.conf
# vi /usr/local/etc/zabbix_server.conf

Här är den ursprungliga filen, innan vår konfiguration.

LogFile=/tmp/zabbix_server.log
DBHost=localhost
DBName=zabbix
DBUser=zabbix
DBPassword=kamisama321
Timeout=4
LogSlowQueries=3000

Lägg till StartIPMIPollers=5 i slutet av konfigurationsfilen.

Här är den nya filen med vår konfiguration.

LogFile=/tmp/zabbix_server.log
DBHost=localhost
DBName=zabbix
DBUser=zabbix
DBPassword=kamisama321
Timeout=4
LogSlowQueries=3000
StartIPMIPollers=5

Den Zabbix servern var konfigurerad för att starta automatiskt 5 processer för att samla IN IPMI information.

Nu måste du starta om Zabbix-tjänsten.

Om du använde vår installationsguide kan du starta om Zabbix med följande kommando:

# /etc/init.d/zabbix-server restart

Om Zabbix-servern startades utan problem bör du se ett meddelande som liknar detta på loggfilen:

25217:20180924:114910.972 server #15 startade [ipmi poller #1]

25218:20180924:114910.973 server #16 startade [ipmi poller #2]

25219:20180924:114910.985 server #17 startade [ipmi poller #3]

25220:20180924:114910.977 server #18 startade [ipmi poller #4]

25221:20180924:114910.973 server #19 startat [ipmi poller #5]

I vårt exempel finns Zabbix-serverns loggfil zabbix_server.log inuti katalogen /tmp.

I vårt exempel startade Zabbix-servern 5 IPMI-datainsamlarprocesser automatiskt.

Använd följande kommando för att få en lista över de IPMI-sensorer som finns på din enhet.

# ipmitool -I lanplus -H 10.0.1.220 -U root -P calvin sensor

Tänk på att, du kommer att behöva ändra användarnamn och lösenord för att återspegla din IPMI-enhet.

I vårt exempel är användarnamnroten och lösenordskalvningen standardadministrativa inloggning och lösenord för ett Dell iDRAC-gränssnitt.

Systemet bör presentera listan över IPMI-sensorer som finns.

Temp | na | | na | na | na | na | 85.000 | 90.000 | Na
Temp | na | | na | na | na | na | 85.000 | 90.000 | Na
Temp | na | | na | na | 3.000 | 8.000 | 42.000 | 47.000 | Na
Temp | na | | na | na | 3.000 | 8.000 | 42.000 | 47.000 | Na
Omgivande Temp | 27.000 | grader C | ok | na | 3.000 | 8.000 | 42.000 | 47.000 | Na
Planar Temp | na | | na | na | 3.000 | 8.000 | 90.000 | 95.000 | Na
CMOS-batteri | 0x0 | diskret | 0x0080| na | na | na | na | na | Na
ROMB-batteri | na | diskret | na | na | na | na | na | na | Na
VCORE PG | 0x0 | diskret | 0x0180| na | na | na | na | na | Na
VCORE PG | 0x0 | diskret | 0x0180| na | na | na | na | na | Na
0,75 VTT PG | 0x0 | diskret | 0x0180| na | na | na | na | na | Na
0,75 VTT PG | 0x0 | diskret | 0x0180| na | na | na | na | na | Na
CPU VTT PG | 0x0 | diskret | 0x0180| na | na | na | na | na | Na
1,5V PG | 0x0 | diskret | 0x0180| na | na | na | na | na | Na
1.8V PG | 0x0 | diskret | 0x0180| na | na | na | na | na | Na
5V PG | 0x0 | diskret | 0x0180| na | na | na | na | na | Na
MEM CPU2 MISSLYCKAS | 0x0 | diskret | 0x0180| na | na | na | na | na | Na
5V Riser1 PG | 0x0 | diskret | 0x0180| na | na | na | na | na | Na
MEM CPU1 MISSLYCKAS | 0x0 | diskret | 0x0180| na | na | na | na | na | Na
VTT CPU2 MISSLYCKAS | 0x0 | diskret | 0x0180| na | na | na | na | na | Na
VTT CPU1 MISSLYCKAS | 0x0 | diskret | 0x0180| na | na | na | na | na | Na
0.9V PG | 0x0 | diskret | 0x0180| na | na | na | na | na | Na
CPU2 1,8 PLL PG | 0x0 | diskret | 0x0180| na | na | na | na | na | Na
CPU1 1,8 PLL PG | 0x0 | diskret | 0x0180| na | na | na | na | na | Na
1.1 MISSLYCKAS | 0x0 | diskret | 0x0180| na | na | na | na | na | Na
1.0 LOM MISSLYCKAS | 0x0 | diskret | 0x0180| na | na | na | na | na | Na
1.0 AUX MISSLYCKAS | 0x0 | diskret | 0x0180| na | na | na | na | na | Na
FLÄKT MOD 1A RPM | 6360.000 | RPM | ok | na | 2640.000 | na | na | na | Na
FLÄKT MOD 1B RPM | 4560.000 | RPM | ok | na | 1920.000 | na | na | na | Na
FLÄKT MOD 2A RPM | 6480.000 | RPM | ok | na | 2640.000 | na | na | na | Na
FLÄKT MOD 2B RPM | 4440.000 | RPM | ok | na | 1920.000 | na | na | na | Na
FLÄKT MOD 3A RPM | 6360.000 | RPM | ok | na | 2640.000 | na | na | na | Na
FLÄKT MOD 3B RPM | 4560.000 | RPM | ok | na | 1920.000 | na | na | na | Na
FLÄKT MOD 4A RPM | 6480.000 | RPM | ok | na | 2640.000 | na | na | na | Na
FLÄKT MOD 4B RPM | 4440.000 | RPM | ok | na | 1920.000 | na | na | na | Na
FLÄKT MOD 5A RPM | na | | na | na | 2640.000 | na | na | na | Na
FLÄKT MOD 5B RPM | na | | na | na | 1920.000 | na | na | na | Na
FLÄKT MOD 6A RPM | na | | na | na | 2640.000 | na | na | na | Na
FLÄKT MOD 6B RPM | na | | na | na | 1920.000 | na | na | na | Na
Närvaro | 0x0 | diskret | 0x0180| na | na | na | na | na | Na
Närvaro | 0x0 | diskret | 0x0180| na | na | na | na | na | Na
Kylfläns Pres | 0x0 | diskret | 0x0180| na | na | na | na | na | Na
Närvaro | 0x0 | diskret | 0x0280| na | na | na | na | na | Na
Närvaro | 0x0 | diskret | 0x0280| na | na | na | na | na | Na
Närvaro | 0x0 | diskret | 0x0180| na | na | na | na | na | Na

Grattis! du har aktiverat funktionen som krävs för att övervaka IPMI på Zabbix.

Du kan nu använda Zabbix-serverns instrumentpanel för att övervaka IPMI-enheter.

Självstudie - Zabbix Monitor IPMI

Nu måste vi komma åt Zabbix-serverns instrumentpanel och lägga till IPMI-enheten som värd.

Öppna din webbläsare och ange IP-adressen till din webbserver plus / zabbix.

I vårt exempel angavs följande webbadress i Webbläsaren:

• http://35.162.85.57/zabbix

På inloggningsskärmen använder du standardanvändarnamnet och standardlösenordet.

• Standard användarnamn: Admin
• Standardlösenord: zabbix

zabbix login

Efter en lyckad inloggning kommer du att skickas till Zabbix Dashboard.

zabbix dashboard

På instrumentpanelsskärmen kommer du åt konfigurationsmenyn och väljer alternativet Värd.

Längst upp till höger på skärmen klickar du på knappen Skapa värd.

På skärmen Värdkonfiguration måste du ange följande information:

• Värdnamn - Ange ett Hostname som ska övervakas.
• Synligt Värdnamn - Upprepa värdnamnet.
• Ny grupp - Ange ett namn för att identifiera en grupp av liknande enheter.
• Agent Interfaces - Klicka på alternativet Ta bort.
• IPMI Interfaces - Ange IP-adressen för Hostname.

Här är den ursprungliga bilden, innan vår konfiguration.

Här är den nya bilden med vår konfiguration.

Klicka på Knappen Lägg till för att inkludera denna värd på Zabbix-databasen.

På instrumentpanelsskärmen kommer du åt konfigurationsmenyn och väljer alternativet Värd.

Leta upp och klicka på värdnamnet som du skapade innan.

I vårt exempel valde vi värdnamnet: IPMI

På skärmen Värdegenskaper kommer du åt fliken Program.

På den övre högra delen av skärmen, klicka på knappen Skapa program.

På skärmen Värdprogram skapar du ett nytt program med namnet IPMI.

När du har avslutat skapandet av program kommer du åt fliken Objekt.

På den övre högra delen av skärmen, klicka på knappen Skapa objekt.

På skärmen För att skapa objekt behöver du konfigurera följande objekt:

• Namn: Ange en identifiering till IPMI-övervakningsobjektet.
• Typ: IPMI Agent
• Nyckel: Skapa en anpassad identifieringsnyckel
• IPMI-sensor: Ange namnet på en IPMI-sensor som finns på din enhet
• Typ av information: Numerisk (Float)
• Enheter: C
• Uppdateringsintervall: 60 Sekunder
• Visa värde: Som är
• Tillämpning: IPMI

Klicka på Lägg till knappen och avsluta Objektet skapas.

Vänta 5 minuter.

För att kunna testa din konfiguration, få tillgång till övervakningsmenyn och klicka på alternativet Senaste data.

Använd filterkonfigurationen för att välja önskat värdnamn.

I vårt exempel valde vi värdnamnet IPMI

Klicka på knappen Ansök.

Du bör kunna se resultatet av din IPMI-övervakning med hjälp av Zabbix.

Grattis! Du har konfigurerat Zabbix-servern för att övervaka en värd med hjälp av IPMI.