Vill du lära dig att använda Zabbix för att övervaka en HP Switch? I den här självstudien ska vi visa dig hur du konfigurerar SNMP-tjänsten på en HP Switch och hur du använder Zabbix för att övervaka HP-switchen med hjälp av SNMP.

• Zabbix version: 3.4.12
• HP Switch model: 1910 and 1920

Maskinvarulista:

I följande avsnitt presenteras listan över utrustning som används för att skapa denna Zabbix handledning.

Varje del av hårdvara som anges ovan finns på Amazon webbplats.

Zabbix spellista:

På den här sidan erbjuder vi snabb tillgång till en lista med videor relaterade till Zabbix-installation.

Glöm inte att prenumerera på vår youtube-kanal som heter FKIT.

Självstudie - SNMP på HP Switch

Först måste vi aktivera och konfigurera SNMP-tjänsten på HP-switchen.

Använd antingen konsolen, telnet eller ssh, ansluta till kommandoraden i din switch och logga in med en användare som har administrativa privilegier.

Efter en lyckad inloggning kommer konsolens kommandorad att visas.

Använd kommandot system-view för att gå in i privilegier läge.

Använd följande kommandon för att konfigurera SNMP-tjänsten.

# system-view
# snmp-agent
# snmp-agent sys-info version v2c
# snmp-agent sys-info contact Zamasu <zamasu@dbsuper.com>
# snmp-agent sys-info location Universe10 - IT Room
# snmp-agent community read GokuBlack

GokuBlack Community har skrivskyddat tillstånd på HP-switchen.

Kontaktpersonen som ansvarar för denna Switch konfigurerades som Zamasu.

Utrustningens placering var konfigurerad som IT Room of Universe 10.

Glöm inte att spara din switchkonfiguration.

# save

Du har konfigurerat HP Switch SNMP-tjänsten utan lyckats konfigureras.

Nu, låt oss testa SNMP kommunikationen mellan Zabbix servern och HP Switch.

På Zabbix-serverkonsolen använder du följande kommandon för att installera och testa SNMP-kommunikationen.

# apt-get install snmp
# snmpwalk -v2c -c GokuBlack 192.168.0.200

I vårt exempel använde Zabbix-servern kommandot SNMPWALK för att testa kommunikationen.

I vårt exempel har HP Switch IP-adressen 192.168.0.200.

Här är ett litet urval av SNMPWALK utgång.

SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = STRING: HPE V1910-48G Switch Software Version 5.20, Release 1519P03
Copyright(c) 2010-2017 Hewlett Packard Enterprise Development, L.P.
SNMPv2-MIB::sysObjectID.0 = OID: SNMPv2-SMI::enterprises.25506.11.1.85
DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Timeticks: (197804302) 22 days, 21:27:23.02
SNMPv2-MIB::sysContact.0 = STRING: Zamasu <zamasu@dbsuper.com>
SNMPv2-MIB::sysName.0 = STRING: TECH-SW01
SNMPv2-MIB::sysLocation.0 = STRING: Universe10 - IT Room

Grattis, SNMP-tjänsten konfigurerades framgångsrikt på HP Switch.

Självstudie - Zabbix-konfiguration

Nu måste vi komma åt Zabbix-serverns instrumentpanel och lägga till HP-switchen som värd.

Öppna din webbläsare och ange IP-adressen till din webbserver plus / zabbix.

I vårt exempel angavs följande webbadress i Webbläsaren:

• http://35.162.85.57/zabbix

På inloggningsskärmen använder du standardanvändarnamnet och standardlösenordet.

• Standard användarnamn: Admin
• Standardlösenord: zabbix

zabbix login

Efter en lyckad inloggning kommer du att skickas till Zabbix Dashboard.

zabbix dashboard

På instrumentpanelsskärmen kommer du åt konfigurationsmenyn och väljer alternativet Värd.

Längst upp till höger på skärmen klickar du på knappen Skapa värd.

På skärmen Värdkonfiguration måste du ange följande information:

• Värdnamn - Ange ett Värdnamn för att identifiera Switchen
• Synligt Värdnamn - Upprepa värdnamnet.
• Ny grupp - Ange ett namn för att identifiera en grupp av liknande enheter.
• Agent Interface - Klicka på knappen Ta bort.
• SNMP Interface - Klicka på Knappen Lägg till och ange IP-adressen till HP Switch.

Här är den ursprungliga bilden, innan vår konfiguration.

Här är den nya bilden med vår konfiguration.

Därefter måste vi konfigurera SNMP-communityn som Zabbix ska använda för att ansluta på HP Switch.

Få åtkomst till fliken Makron högst upp på skärmen.

Skapa ett makro med namnet: {$SNMP_COMMUNITY}

Makrovärdet {$SNMP_COMMUNITY} ska vara HP Switch SNMP-communityn.

I vårt exempel är värdet {$SNMP_COMMUNITY} GokuBlack

Därefter måste vi associera värden med en specifik mall för nätverksövervakaren.

Som standard levereras Zabbix med en stor mängd övervakningsmallar.

Få åtkomst till fliken Mallar högst upp på skärmen.

Klicka på Knappen Välj och leta reda på mallen som heter: Mall Net HP Comware HH3C SNMPv2

Klicka på Lägg till-knappen (1).

Klicka på Lägg till knappen (2).

Efter några minuter kommer du att kunna se det initiala resultatet på Zabbix Dashboard.

Slutresultatet kommer att ta minst en timme.

Som standard kommer Zabbix vänta 1 timme för att upptäcka antalet gränssnitt som finns på switchen.

Som standard väntar Zabbix 1 timme innan du samlar in information från HP Switch-gränssnitten.

Grattis! Du har konfigurerat Zabbix-servern för att övervaka en HP Switch.