Vil du lære hvordan du konfigurerer Windows-brannmuren til å blokkere et IP-adresseområde? I denne opplæringen vil vi vise deg hvordan du konfigurerer Windows-brannmuren til å blokkere flere IP-adresser på en datamaskin som kjører Windows.

• Windows 2019
• Windows 2016
• Windows 2012 R2
• Windows 10
• Windows 7

Liste over utstyr

Her finner du listen over utstyr som brukes til å lage denne opplæringen.

Denne koblingen vil også vise programvarelisten som brukes til å lage denne opplæringen.

Windows Relatert Tutorial:

På denne siden tilbyr vi rask tilgang til en liste over tutorials knyttet til Windows.

Tutorial Windows-brannmur - Blokker en IP-adresseliste

Start en hevet ledetekst som administrator.

Windows - Elevated command prompt

Konfigurer Windows-brannmurtjenesten til å starte automatisk.

Copy to Clipboard

Start Windows-brannmurtjenesten.

Copy to Clipboard

Aktiver Windows-brannmurprofilene.

Copy to Clipboard

Som administrator starter du programmet windows Defender brannmur med avansert sikkerhet.

Windows Defender Firewall with Advanced Security

Opprett en ny innkommende brannmurregel.

Windows firewall - New inbound rule

Velg alternativet Egendefinert.

Windows firewall - Custom rule

Velg Alle programmer.

Windows firewall - All programs

Klikk på Neste-knappen.

Windows firewall - Protocol and ports

Velg alternativet kalt Disse IP-adressene og klikk på Legg til knapp.

Windows firewall - Remote IP address

Opprett en brannmurregel for å nekte inndata av pakker fra en bestemt IP-adresse.

Windows firewall - Block IP address

Gjenta prosessen for å legge til flere IP-adresser eller IP-adresseområder.

Windows firewall - Blacklist

Velg alternativet for å blokkere tilkoblingen.

Windows firewall - Block the connection

Velg domenealternativet.

Velg alternativet PRIVAT.

Velg alternativet OFFENTLIG.

Windows firewall - profile configuration

Skriv inn en beskrivelse i brannmurregelen.

Windows firewall - Blacklist IP address

I vårt eksempel konfigurerte vi Windows-brannmuren til å blokkere inndata av pakker som kommer fra flere IP-adresser.

Gratulerer! Du har konfigurert Windows-brannmuren til å blokkere en liste over IP-adresser.

Windows – Blokkere en IP-adresseliste ved hjelp av kommandolinjen

Start en hevet ledetekst som administrator.

Windows - Elevated command prompt

Konfigurer Windows-brannmurtjenesten til å starte automatisk.

Copy to Clipboard

Start Windows-brannmurtjenesten.

Copy to Clipboard

Aktiver Windows-brannmurprofilene.

Copy to Clipboard

Opprett en brannmurregel for å nekte inndata av pakker fra en bestemt IP-adresse.

Copy to Clipboard

Opprett en brannmurregel for å nekte inndata av pakker fra en liste over IP-adresser.

Copy to Clipboard

I vårt eksempel konfigurerte vi Windows-brannmuren til å blokkere inndata av pakker som kommer fra IP-adressene 10.10.10.10 og 20.20.20.20.

Gratulerer! Du har konfigurert Windows-brannmuren til å blokkere en liste over IP-adresser.

Tutorial Windows - Kontroller brannmurkonfigurasjonen

Start en hevet ledetekst som administrator.

Windows - Elevated command prompt

Kontroller konfigurasjonen av brannmurprofilene.

Copy to Clipboard

Her er kommandoutdataene.

Copy to Clipboard

Kontroller konfigurasjonen av brannmurregelen kalt SVARTELISTE.

Copy to Clipboard

Her er kommandoutdataene.

Copy to Clipboard

Start programmet med navnet Windows Defender-brannmur med avansert sikkerhet.

Windows Defender Firewall with Advanced Security

Kontroller om brannmurregelen er oppført i innkommende regler.

Windows - Block blacklist ip address

Du kan bekrefte brannmurkonfigurasjonen.