Vill du lära dig hur du konfigurerar Windows-brandväggen för att blockera ett IP-adressintervall? I den här guiden kommer vi att visa dig hur du konfigurerar Windows-brandväggen för att blockera flera IP-adresser på en dator som kör Windows.

• Windows 2019
• Windows 2016
• Windows 2012 R2
• Windows 10
• Windows 7

Utrustning lista

Här kan du hitta listan över utrustning som används för att skapa denna tutorial.

Denna länk kommer också att visa programvaran lista som används för att skapa denna tutorial.

Windows Relaterad självstudie:

På den här sidan erbjuder vi snabb tillgång till en lista med självstudier relaterade till Windows.

Självstudiekurs Windows-brandväggen - Blockera en IP-adress lista

Som administratör startar du en upphöjd kommandotolk.

Windows - Elevated command prompt

Konfigurera windows-brandväggstjänsten så att den startar automatiskt.

Copy to Clipboard

Starta brandväggstjänsten för Windows.

Copy to Clipboard

Aktivera Windows-brandväggsprofilerna.

Copy to Clipboard

Starta programmet med namnet Windows Defender-brandväggen med avancerad säkerhet som administratör.

Windows Defender Firewall with Advanced Security

Skapa en ny brandväggsregel för Inkommande.

Windows firewall - New inbound rule

Välj alternativet Anpassad.

Windows firewall - Custom rule

Välj Alla program.

Windows firewall - All programs

Klicka på knappen Nästa.

Windows firewall - Protocol and ports

Välj alternativet som heter Dessa IP-adress och klicka på knappen Lägg till.

Windows firewall - Remote IP address

Skapa en brandväggsregel om du vill neka inmatning av paket från en viss IP-adress.

Windows firewall - Block IP address

Upprepa processen för att lägga till flera IP-adresser eller IP-adressintervall.

Windows firewall - Blacklist

Välj alternativet för att blockera anslutningen.

Windows firewall - Block the connection

Välj alternativet DOMÄN.

Välj alternativet PRIVAT.

Välj alternativet PUBLIC.

Windows firewall - profile configuration

Ange en beskrivning till brandväggsregeln.

Windows firewall - Blacklist IP address

I vårt exempel konfigurerade vi Windows-brandväggen för att blockera indata av paket som kommer från flera IP-adresser.

Grattis! Du konfigurerade Windows-brandväggen så att en lista med IP-adresser spärrades.

Windows - Blockera en IP-adresslista med kommandoraden

Som administratör startar du en upphöjd kommandotolk.

Windows - Elevated command prompt

Konfigurera windows-brandväggstjänsten så att den startar automatiskt.

Copy to Clipboard

Starta brandväggstjänsten för Windows.

Copy to Clipboard

Aktivera Windows-brandväggsprofilerna.

Copy to Clipboard

Skapa en brandväggsregel om du vill neka inmatning av paket från en viss IP-adress.

Copy to Clipboard

Skapa en brandväggsregel om du vill neka indata av paket från en lista över IP-adresser.

Copy to Clipboard

I vårt exempel konfigurerade vi Windows-brandväggen för att blockera indata av paket som kommer från IP-adresserna 10.10.10.10 och 20.20.20.20.

Grattis! Du konfigurerade Windows-brandväggen så att en lista med IP-adresser spärrades.

Självstudiekurs Windows - Verifiera brandväggen konfiguration

Som administratör startar du en upphöjd kommandotolk.

Windows - Elevated command prompt

Verifiera konfigurationen av brandväggsprofilerna.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Verifiera konfigurationen av brandväggsregeln med namnet SVARTA LISTAN.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Starta programmet med namnet Windows Defender-brandväggen med avancerad säkerhet.

Windows Defender Firewall with Advanced Security

Verifiera om din brandväggsregel är listad på Inbound-reglerna.

Windows - Block blacklist ip address

Du har möjlighet att verifiera brandväggskonfigurationen.