Vil du lære hvordan du overvåker Windows på en sikker måte ved hjelp av Zabbix-agent og PSK-kryptering? I denne opplæringen skal vi vise deg hvordan du installerer og konfigurerer Zabbix agent-programvaren på en datamaskin som kjører Windows, og hvordan du bruker PSK-krypteringsfunksjonen til å sikre kommunikasjonen mellom Zabbix-serveren og Zabbix-agenten.

• Zabbix 4.4.0
• Windows version: 2012 R2

Maskinvareliste:

Følgende avsnitt presenterer listen over utstyr som brukes til å lage denne Zabbix opplæringen.

Hver del av maskinvaren som er nevnt ovenfor, finner du på Amazons nettside.

Zabbix spilleliste:

På denne siden tilbyr vi rask tilgang til en liste over videoer relatert til Zabbix installasjon.

Ikke glem å abonnere på vår youtube kanal som heter FKIT.

Tutorial Zabbix - Agent Installasjon på Windows

Først må vi installere Zabbix-agenten på Windows.

Få tilgang til Zabbix-nettstedet og last ned Zabbix-installasjonspakken.

I vårt eksempel laster vi ned Zabbix-filen: zabbix_agent-4.4.0-win-amd64-openssl.msi

Dobbeltklikk installasjonsfilen for Zabbix-agenten.

Utfør følgende konfigurasjon på Zabbix-agenten:

I vårt eksempel er Zabbix-agenten konfigurert til å tillate tilkoblinger fra Zabbix-serveren 192.168.15.10.

Serveren med IP-adressen 192.168.15.10 har lov til å be om og motta informasjon fra agenten.

Nå må vi opprette en PSK-nøkkel for å kryptere kommunikasjonen.

Vi opprettet en PSK ID og en PSK-nøkkel for å kryptere kommunikasjonen.

I vårt eksempel brukte vi PSK identitetsverdien: WINDOWS-SERVER-01

I vårt eksempel brukte vi PSK: fb6616cd582a2fa0aa161cab3423a9ca640c931b21c2c2e3b7132d6db75aadff

Hvis du vil opprette en tilfeldig generert nøkkelverdi, bruker du følgende kommando på Zabbix-serveren:

Copy to Clipboard

Klikk på Neste-knappen til installasjonen er ferdig.

Når du har fullført Installasjonen av Zabbix-agenten, åpner du skjermbildet for administrasjon av Windows-tjenester.

Start Zabbix-agenttjenesten på nytt.

Gratulerer! du har installert Zabbix-agenten på en datamaskin som kjører Windows.

Husk at Windows-brannmurprogrammet må godta tilkoblinger fra Zabbix-serveren.

Windows-brannmuren bør godta nettverkspakker på TCP-port: 10050

Du kan nå bruke Zabbix-serverinstrumentbordet til å legge til denne datamaskinen i nettverksovervåkingstjenesten.

Tutorial Zabbix - Skjerm Windows

Nå må vi få tilgang til Zabbix-serverinstrumentbordet og legge til Windows-datamaskinen som vert.

Åpne nettleseren din og skriv inn IP-adressen til webserveren pluss /zabbix.

I vårt eksempel ble følgende URL skrevet inn i nettleseren:

• http://192.168.15.10/zabbix

Bruk standard brukernavn og standardpassord på påloggingsskjermen.

• Standard brukernavn: Admin
• Standard passord: zabbix

zabbix login

Etter en vellykket pålogging, vil du bli sendt til Zabbix Dashboard.

zabbix dashboard

Åpne Konfigurasjon-menyen på instrumentbordskjermen, og velg Vert-alternativet.

Øverst til høyre på skjermen klikker du på Opprett vert-knappen.

I skjermbildet Vertskonfigurasjon må du angi følgende informasjon:

• Vertsnavn - Skriv inn et vertsnavn for å identifisere Windows-serveren.
• Synlig vertsnavn - Gjenta vertsnavnet.
• Ny gruppe - Skriv inn et navn for å identifisere en gruppe lignende enheter.
• Agent Interface - Skriv inn IP-adressen til Windows-serveren.

Her er det opprinnelige bildet, før vår konfigurasjon.

Her er det nye bildet med vår konfigurasjon.

Deretter må vi knytte verten til en bestemt nettverksovervåkingsmal.

Som standard kommer Zabbix med et stort utvalg av overvåkingsmaler.

Åpne Maler-fanen øverst på skjermen.

Klikk på Legg til alternativet og velg malen heter: Mal OS Windows av Zabbix agent

Klikk på Velg-knappen.

Deretter må vi kryptere kommunikasjonen mellom Zabbix-serveren og Windows-datamaskinen.

Få tilgang til kategorien Kryptering øverst på skjermen og utfør følgende konfigurasjon:

• Tilkoblinger til vert - PSK
• Tilkoblinger fra verten - PSK
• PSK-identitet - WINDOWS-SERVER-01
• PSK - fb6616cd582a2fa0aa161cab3423a9ca640c931b21c8c2e3b7132d6db75aadff

Klikk på Legg til-knappen for å fullføre konfigurasjonen.

Etter noen minutter vil du kunne se det første resultatet på Zabbix Dashboard.

Det endelige resultatet vil ta minst en time.

Som standard vil Zabbix vente 1 time med å oppdage antall grensesnitt som er tilgjengelige på Windows-datamaskinen.

Som standard vil Zabbix vente 1 time før du samler inn informasjon fra nettverksgrensesnittene.

For å teste konfigurasjonen, gå til Overvåking-menyen og klikk på Grafer-alternativet.

Zabbix graphic

Velg gruppen som heter ALL øverst til høyre på skjermen.

Velg vertsnavnet for Windows-datamaskinen.

Velg grafen med navnet: CPU-UTNYTTELSE

Du bør kunne se grafikken av CPU-utnyttelse.

Zabbix cpu utilization linux

Gratulerer! Du har konfigurert Zabbix-serveren til å overvåke en Windows-datamaskin ved hjelp av psk kryptering.