Wilt u leren hoe u de Tomcat-service installeren op een computer met Windows? In deze zelfstudie laten we je zien hoe je Tomcat installeren op een computer met Windows.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019

Windows-afspeellijst:

Op deze pagina bieden we snelle toegang tot een lijst met video's met betrekking tot Windows-installatie.

Vergeet niet te abonneren op onze youtube kanaal genaamd FKIT.

Zelfstudie voor Windows:

Op deze pagina bieden we snel toegang tot een lijst met Windows-zelfstudies.

Zelfstudie Tomcat - Installatie vereisten

Toegang tot de Java-website en download de nieuwste versie van Java JDK.

In ons voorbeeld hebben we het bestand gedownload met de naam: jdk-14.0.1_windows-x64_bin.exe

Java JDK Download

Start de Java JDK installatie.

Java JDK Installation on Windows

Klik op de knop Volgende.

Java JDK Install Windows

Wacht tot de Java JDK installatie is voltooid.

Java JDK - Installation path

In ons voorbeeld is de Java JDK-software geïnstalleerd op de volgende directory.

Copy to Clipboard

Als beheerderstart u een nieuwe POWERSHELL-opdrachtregelprompt.

Powershell on Start menu

Maak een systeemomgevingsvariabele met de naam JAVA_HOME.

Copy to Clipboard

Wijzig de bovenstaande opdracht om uw JDK-installatiepad weer te geven.

Nu moeten we de variabele PATH-omgeving bewerken.

Voeg de Java SDK-map met de naam BIN toe aan de variabele PATH-omgeving.

Copy to Clipboard

Start de computer opnieuw op.

Gefeliciteerd! U bent klaar met de Java JDK installatie op Windows.

Tutorial Tomcat - Het testen van de Java SDK Installatie

Start een nieuwe DOS-opdrachtregelprompt.

Windows DOS Prompt

Controleer het bestaan van de variabele JAVA_HOME.

Copy to Clipboard

Hier is de opdrachtuitvoer.

Copy to Clipboard

Test de Java-toepassing met de variabele met de naam JAVA_HOME.

Copy to Clipboard

Hier is de opdrachtuitvoer.

Copy to Clipboard

Controleer of de variabele PATH-omgeving de Java SDK-map met de naam BIN bevat.

Copy to Clipboard

Hier is de opdrachtuitvoer.

Copy to Clipboard

Test de Java-toepassing zonder de omgevingsvariabele te gebruiken.

Copy to Clipboard

Hier is de opdrachtuitvoer.

Copy to Clipboard

Gefeliciteerd! U hebt de Java JDK installatie op Windows getest.

Zelfstudie Windows - Tomcat-installatie

Ga naar de Apache Tomcat website en download de nieuwste versie van Tomcat.

In ons voorbeeld hebben we het bestand gedownload met de naam: Apache-tomcat-9.0.37.exe

Apache Tomcat Install Windows

Start de Tomcat installatie.

Tomcat Install Windows

Selecteer de optie Hostmanager en klik op de knop Volgende.

Install Tomcat on Windows

Stel de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Tomcat-beheerder in.

Optioneel u de TCP-poort wijzigen.

Tomcat Configuration Windows

Stel het Java JDK-installatiepad in en klik op de knop Volgende.

Tomcat Installation on Windows

In ons voorbeeld detecteerde de Tomcat installer automatisch de Java SDK installatiemap.

Controleer het installatiepad van Tomcat en klik op de knop Volgende.

Windows - Tomcat installation path

In ons voorbeeld is de Tomcat-software geïnstalleerd op de volgende directory.

Copy to Clipboard

Klik op de knop Installeren en wacht tot de Tomcat-installatie is voltooid.

Tomcat installation Windows

Selecteer de optie om de Tomcat-service te starten en klik op de knop Voltooien.

Windows - Tomcat installation finished

Open uw browser en voer het IP-adres van uw Tomcat-server plus :8080 in.

In ons voorbeeld is de volgende URL ingevoerd in de browser:

• http://172.31.7.220:8080

De Tomcat pagina moet worden gepresenteerd.

Apache Tomcat Installation Windows

Gefeliciteerd! U bent klaar met de Tomcat-installatie op Windows.

Zelfstudie - Toegang tot de Toepassing Tomcat Manager

Open uw browser op de Tomcat-server en voer de volgende URL in:

• http://127.0.0.1:8080/host-manager

Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in die zijn gemaakt tijdens de Installatie van Tomcat.

Na een succesvolle login wordt het dashboard van hostmanager gepresenteerd.

Tomcat Hostmanager dashboard

Gefeliciteerd! Je hebt toegang tot de Tomcat host manager.