Vill du lära dig hur du installerar Tomcat-tjänsten på en dator som kör Windows? I den här guiden, vi kommer att visa dig hur du installerar Tomcat på en dator som kör Windows.

• Windows 2012 R2
• Windows 2016
• Windows 2019

Windows-spellista:

På den här sidan erbjuder vi snabb tillgång till en lista med videoklipp relaterade till Windows-installation.

Glöm inte att prenumerera på vår youtube-kanal som heter FKIT.

Windows Självstudiekurs:

På den här sidan erbjuder vi snabb tillgång till en lista över Windows-självstudier.

Självstudiekurs Tomcat - Kravinstallation

Få tillgång till Java-webbplatsen och ladda ner den senaste versionen av Java JDK.

I vårt exempel hämtade vi filen med namnet: jdk-14.0.1_windows-x64_bin.exe

Starta Java JDK-installationen.

Klicka på knappen Nästa.

Vänta tills Java JDK-installationen är klar.

I vårt exempel installerades Java JDK-programvaran på följande katalog.

Copy to Clipboard

Som administratör startardu en ny POWERSHELL-kommandoradsupplysning.

Skapa en systemmiljövariabel med namnet JAVA_HOME.

Copy to Clipboard

Ändra kommandot ovan för att återspegla din JDK-installationssökväg.

Nu måste vi redigera miljövariabeln PATH.

Inkludera Java SDK-katalogen med namnet BIN på miljövariabeln PATH.

Copy to Clipboard

Starta om datorn.

Grattis! Du har avslutat Java JDK-installationen på Windows.

Självstudiekurs Tomcat - Testa Java SDK-installationen

Starta en ny DOS-kommandoradsuppmaning.

Verifiera förekomsten av variabeln JAVA_HOME.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Testa Java-programmet med hjälp av variabeln med namnet JAVA_HOME.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Verifiera om miljövariabeln PATH omfattar Java SDK-katalogen med namnet BIN.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Testa Java-programmet utan att använda miljövariabeln.

Copy to Clipboard

Här är kommandot utgång.

Copy to Clipboard

Grattis! Du har testat Java JDK-installationen på Windows.

Självstudiekurs Windows - Tomcat-installation

Få tillgång till Apache Tomcat webbplats och ladda ner den senaste versionen av Tomcat.

I vårt exempel hämtade vi filen med namnet: Apache-tomcat-9.0.37.exe

Starta Installationen av Tomcat.

Välj alternativet Hostmanager och klicka på knappen Nästa.

Ange Tomcat-administratörens användarnamn och lösenord.

Eventuellt kan du ändra TCP-porten.

Ställ in Java JDK-installationsvägen och klicka på knappen Nästa.

I vårt exempel upptäcktes tomcat-installationsprogrammet automatiskt Java SDK-installationskatalogen.

Verifiera tomcat-installationssökvägen och klicka på knappen Nästa.

I vårt exempel installerades Programvaran Tomcat på följande katalog.

Copy to Clipboard

Klicka på knappen Installera och vänta på att Installationen av Tomcat ska vara klar.

Välj alternativet för att starta Tomcat-tjänsten och klicka på knappen Slutför.

Öppna din webbläsare och ange IP-adressen till din Tomcat-server plus :8080.

I vårt exempel angavs följande webbadress i Webbläsaren:

• http://172.31.7.220:8080

Tomcat-sidan ska presenteras.

Grattis! Du har avslutat Tomcat-installationen på Windows.

Självstudiekurs – åtkomst till programmet Tomcat Manager

Öppna din webbläsare på Tomcat-servern och ange följande webbadress:

• http://127.0.0.1:8080/host-manager

Ange användarnamn och lösenord som skapats under Installationen av Tomcat.

Efter en lyckad inloggning kommer Host manager dashboard presenteras.

Grattis! Du har möjlighet att komma åt Tomcat värdhanteraren.