Wilt u leren hoe u de Asterisk Conference Bridge-functie op Ubuntu Linux configureert? In deze zelfstudie laten we u zien hoe u de Asterisk VoIP-server installeert, hoe u een SIP-extensie configureert en hoe u de functie Conference Bridge op Ubuntu Linux-versie 16 inschakelt.

Ubuntu 17 kon de vereiste pakketten niet compileren.

Hardware Lijst:

In het volgende gedeelte wordt de lijst met apparaten weergegeven die zijn gebruikt om deze Asterisk-zelfstudie te maken.

Elk onderdeel van de hierboven genoemde hardware is te vinden op de Amazon-website.

Asterisk Playlist:

Op deze pagina bieden we snelle toegang tot een lijst met video's gerelateerd aan Asterisk.

Vergeet niet je te abonneren op ons YouTube-kanaal met de naam FKIT.

Asterisk Gerelateerde Tutorial:

Op deze pagina bieden we snelle toegang tot een lijst met tutorials gerelateerd aan Asterisk.

Tutorial - Asterisk-installatie onder Linux

Gebruik op de Linux-console de volgende opdrachten om de juiste tijdzone in te stellen.

# dpkg-reconfigure tzdata

Installeer het Ntpdate-pakket en stel onmiddellijk de juiste datum en tijd in.

# apt-get install ntpdate
# ntpdate pool.ntp.br

In ons voorbeeld is de opdracht Ntpdate gebruikt om de juiste datum en tijd in te stellen met behulp van de Braziliaanse serverpool.ntp.br

Laten we de NTP-service installeren.

# apt-get install ntp

NTP is de service die onze server up-to-date houdt.

Gebruik de opdrachtdatum om de datum en tijd te controleren die zijn geconfigureerd op uw Ubuntu Linux.

# date

Als het systeem de juiste datum en tijd heeft weergegeven, betekent dit dat u alle stappen correct hebt uitgevoerd.

Gebruik de volgende opdrachten om de vereiste pakketten te installeren.

# apt-get update
# apt-get install linux-headers-`uname -r`
# apt-get install build-essential

Download, compileer en installeer het DAHDI-pakket.

# mkdir /downloads
# cd /downloads
# wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/dahdi-linux-complete/dahdi-linux-complete-current.tar.gz
# tar -zxvf dahdi-linux-complete-current.tar.gz
# cd dahdi-linux-complete-2.11.1+2.11.1/
# make all
# make install

Download, compileer en installeer het LIBPRI-pakket.

# cd /downloads
# wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/libpri/libpri-current.tar.gz
# tar -zxvf libpri-current.tar.gz
# cd libpri-1.6.0
# make all
# make install

Download de Asterisk-software en installeer de vereiste pakketten.

# cd /downloads
# wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-15-current.tar.gz
# tar -zxvf asterisk-15-current.tar.gz
# cd asterisk-15.4.0/contrib/scripts/
# ./install_prereq install

Compileer en installeer de ASTERISK-software.

# cd /downloads/asterisk-15.4.0
# ./configure
# make menuselect
# make
# make install

De opdracht maak menu selectie opent een menu waarin u modules kunt selecteren die moeten worden geïnstalleerd.

Als u niet weet wat u moet doen, verlaat u de standaardmodules en klikt u op de knop Opslaan en afsluiten.

Gebruik de volgende opdrachten om voorbeelden van configuratiebestanden te installeren:

# make samples

Gebruik de volgende opdrachten om de configuratiebestanden te installeren:

# make config
# make install-logrotate

Gebruik de volgende opdrachten om de asterisk-service te starten:

# /etc/init.d/asterisk start

Tutorial - Asterisk-conferentiebrug

Nadat de Asterisk-installatie is voltooid, moeten we de Sip-uitbreidingen maken.

Wis de inhoud van het sip.conf-configuratiebestand.

# echo > /etc/asterisk/sip.conf

Bewerk het configuratiebestand sip.conf.

# vi /etc/asterisk/sip.conf

Hier is de inhoud van het bestand.

[general]

allowguest=no
srvlookup=no
udpbindaddr=0.0.0.0
tcpenable=no
canreinvite = no
dtmfmode=auto

;

[ramal-voip](!)

type=friend
context=INTERNO
host=dynamic
disallow=all
allow=ulaw
allow=alaw
allow=g729

;

[100](ramal-voip)

secret=pass100
callerid="Vegeto" <100>

;

[200](ramal-voip)

secret=pass200
callerid="Kakarot" <200>

Vervolgens moeten we het kiesplan maken.

Verwijder de inhoud van het configuratiebestand extensions.conf

# echo > /etc/asterisk/extensions.conf

Bewerk het configuratiebestand extensions.conf.

# vi /etc/asterisk/extensions.conf

Hier is de inhoud van het bestand.

[general]

[INTERNO]

;
; EXTENSION 100 (FOR TEST ONLY)
;
exten => 100,1,Dial(SIP/100)
;
; EXTENSION 200 (FOR TEST ONLY)
;
exten => 200,1,Dial(SIP/200)

;
;CONFERENCE - GUEST
;
exten => 666,1,Progress()
exten => 666,2,Wait(1)
exten => 666,3,ConfBridge(1,default_bridge,default_user)

;
;CONFERENCE - ADMIN
;
exten => 777,1,Progress()
exten => 777,2,Wait(1)
exten => 777,3,ConfBridge(1,default_bridge,admin_user)

In ons voorbeeld is de gebruikersextensie 100 gemaakt.

In ons voorbeeld is de gebruikersextensie 200 gemaakt.

In ons voorbeeld moet de conferentie-extensie 777 door de conferentiebeheerder worden gebruikt om een telefonische vergadering te maken.

In ons voorbeeld moet conferentie-extensie 666 door conferentiegasten worden gebruikt om een bestaande telefonische vergadering in te voeren.

Verwijder de inhoud van het configuratiebestand confbridge.conf.

# echo > /etc/asterisk/confbridge.conf

Bewerk het configuratiebestand confbridge.conf.

# vi /etc/asterisk/confbridge.conf

Hier is de inhoud van het bestand.

[general]

[admin_user]

type=user
pin=5555
marked=yes
admin=yes
music_on_hold_when_empty=yes
announce_user_count=yes

[default_user]

type=user
pin=1234
wait_marked=yes
end_marked=yes
music_on_hold_when_empty=yes
announce_user_count=yes

[default_bridge]

type=bridge
max_members=10

In ons voorbeeld zijn twee gebruikers gemaakt.

De eerste gebruiker die werd aangemaakt, was de beheerder met het wachtwoord PIN 5555.

De tweede gebruiker die werd aangemaakt, was de algemene gebruiker met wachtwoord-PIN 1234.

U moet Asterisk handmatig opnieuw starten en de servicestatus controleren.

# service asterisk stop
# service asterisk start
# service asterisk status

Hier is een voorbeeld van de uitvoer van de Asterisk-servicestatus.

● asterisk.service - LSB: Asterisk PBX
Loaded: loaded (/etc/init.d/asterisk; bad; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Thu 2018-05-03 11:16:27 -03; 4s ago
Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
Process: 28268 ExecStop=/etc/init.d/asterisk stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 28318 ExecStart=/etc/init.d/asterisk start (code=exited, status=0/SUCCESS)
Tasks: 82
Memory: 34.1M
CPU: 645ms
CGroup: /system.slice/asterisk.service
└─28332 /usr/sbin/asterisk

U kunt nu een SIP VoIP Client gebruiken om verbinding te maken met de Asterisk Server.

Ik gebruik graag de Zoiper VoIP Client.

• Gebruikersnaam - 100
• Wachtwoord - pass100
• Host - Asterisk-server IP-adres
• Domein - Asterisk-server IP-adres

Tijd om je Asterisk Conference Bridge te testen.

Gebruik de 100-extensie om 666 te bellen en voer de PIN 5555 in om een conferentiebrug te maken.

Gebruik de 200-extensie om 777 te bellen en voer de PIN 1234 in om deel te nemen aan de telefonische vergadering.

Als u de asterisk-communicatie wilt debuggen, stopt u de Asterisk-service en start u deze met de volgende opdracht.

# service asterisk stop
# asterisk -vvvvvv -g -dddddd -c