Wil je leren hoe je een Asterisk SIP Extensions maakt op Ubuntu Linux? In deze zelfstudie laten we u zien hoe u de Asterisk VoIP-server installeert en hoe u een SIP-extensie configureert op Ubuntu Linux-versie 16.

Ubuntu 17 kon de vereiste pakketten niet compileren.

Hardware Lijst:

In het volgende gedeelte wordt de lijst met apparaten weergegeven die zijn gebruikt om deze Asterisk-zelfstudie te maken.

Elk onderdeel van de hierboven genoemde hardware is te vinden op de Amazon-website.

Asterisk Playlist:

Op deze pagina bieden we snelle toegang tot een lijst met video's gerelateerd aan Ubuntu Linux.

Vergeet niet je te abonneren op ons YouTube-kanaal met de naam FKIT.

Asterisk Related Tutorial:

Op deze pagina bieden we snelle toegang tot een lijst met tutorials gerelateerd aan Asterisk.

Tutorial - Asterisk-installatie onder Linux

Gebruik op de Linux-console de volgende opdrachten om de juiste tijdzone in te stellen.

# dpkg-reconfigure tzdata

Installeer het Ntpdate-pakket en stel onmiddellijk de juiste datum en tijd in.

# apt-get install ntpdate
# ntpdate pool.ntp.br

In ons voorbeeld is de opdracht Ntpdate gebruikt om de juiste datum en tijd in te stellen met behulp van de Braziliaanse serverpool.ntp.br

Laten we de NTP-service installeren.

# apt-get install ntp

NTP is de service die onze server up-to-date houdt.

Gebruik de opdrachtdatum om de datum en tijd te controleren die zijn geconfigureerd op uw Ubuntu Linux.

# date

Als het systeem de juiste datum en tijd heeft weergegeven, betekent dit dat u alle stappen correct hebt uitgevoerd.

Gebruik de volgende opdrachten om de vereiste pakketten te installeren.

# apt-get update
# apt-get install linux-headers-`uname -r`
# apt-get install build-essential

Download, compileer en installeer het DAHDI-pakket.

# mkdir /downloads
# cd /downloads
# wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/dahdi-linux-complete/dahdi-linux-complete-current.tar.gz
# tar -zxvf dahdi-linux-complete-current.tar.gz
# cd dahdi-linux-complete-2.11.1+2.11.1/
# make all
# make install

Download, compileer en installeer het LIBPRI-pakket.

# cd /downloads
# wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/libpri/libpri-current.tar.gz
# tar -zxvf libpri-current.tar.gz
# cd libpri-1.6.0
# make all
# make install

Download de Asterisk-software en installeer de vereiste pakketten.

# cd /downloads
# wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-15-current.tar.gz
# tar -zxvf asterisk-15-current.tar.gz
# cd asterisk-15.4.0/contrib/scripts/
# ./install_prereq install

Compileer en installeer de ASTERISK-software.

# cd /downloads/asterisk-15.4.0
# ./configure
# make menuselect
# make
# make install

De opdracht maak menu selectie opent een menu waarin u modules kunt selecteren die moeten worden geïnstalleerd.

Als u niet weet wat u moet doen, verlaat u de standaardmodules en klikt u op de knop Opslaan en afsluiten.

Gebruik de volgende opdrachten om voorbeelden van configuratiebestanden te installeren:

# make samples

Gebruik de volgende opdrachten om de configuratiebestanden te installeren:

# make config
# make install-logrotate

Gebruik de volgende opdrachten om de asterisk-service te starten:

# /etc/init.d/asterisk start

Tutorial - Asterisk SIP Extension op Linux

Nadat de Asterisk-installatie is voltooid, moeten we de Sip-uitbreidingen maken.

Wis de inhoud van het sip.conf-configuratiebestand.

# echo > /etc/asterisk/sip.conf

Bewerk het configuratiebestand sip.conf.

# vi /etc/asterisk/sip.conf

Hier is de inhoud van het bestand.

[general]

allowguest=no
srvlookup=no
udpbindaddr=0.0.0.0
tcpenable=no
canreinvite = no
dtmfmode=auto

[ramal-voip](!)

type=friend
context=INTERNO
host=dynamic
disallow=all
allow=ulaw
allow=alaw
allow=g729

[100](ramal-voip)

secret=pass100
callerid="Vegeto" <100>

[200](ramal-voip)

secret=pass200
callerid="Kakarot" <200>

Vervolgens moeten we het kiesplan maken.

Verwijder de inhoud van het configuratiebestand extensions.conf

# echo > /etc/asterisk/extensions.conf

Bewerk het configuratiebestand extensions.conf.

# vi /etc/asterisk/extensions.conf

Hier is de inhoud van het bestand.

[general]

[INTERNO]

exten => 100,1,Dial(SIP/100)

exten => 200,1,Dial(SIP/200)

U moet Asterisk handmatig opnieuw starten en de servicestatus controleren.

# service asterisk stop
# service asterisk start
# service asterisk status

Hier is een voorbeeld van de uitvoer van de Asterisk-servicestatus.

● asterisk.service - LSB: Asterisk PBX
Loaded: loaded (/etc/init.d/asterisk; bad; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Thu 2018-05-03 11:16:27 -03; 4s ago
Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
Process: 28268 ExecStop=/etc/init.d/asterisk stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 28318 ExecStart=/etc/init.d/asterisk start (code=exited, status=0/SUCCESS)
Tasks: 82
Memory: 34.1M
CPU: 645ms
CGroup: /system.slice/asterisk.service
└─28332 /usr/sbin/asterisk

U kunt nu een SIP VoIP Client gebruiken om verbinding te maken met de Asterisk Server.

Ik gebruik graag de Zoiper VoIP Client.

• Gebruikersnaam - 100
• Wachtwoord - pass100
• Host - Asterisk-server IP-adres
• Domein - Asterisk-server IP-adres