RabbitMQ - Installatie op Ubuntu Linux

Meer informatie over het installeren van RabbitMQ op Ubuntu Linux in 5 minuten of minder.